Akben: Sektör 11 yılda yüzde 380 büyüdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Son 11 yılda yüzde 380 büyüme ile neredeyse 5 katına ulaşmak üzere olan sektörün güçlü bir büyüme performansına sahip olduğu gözlenmektedir." dedi.

Akben: Sektör 11 yılda yüzde 380 büyüdü
Akben: Sektör 11 yılda yüzde 380 büyüdü
GİRİŞ 05.07.2019 14:01 GÜNCELLEME 05.07.2019 14:01

Akben, Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, finansal sistemin ekonomik gelişme üzerinde vazgeçilemez bir katkısı bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle tasarrufların, hanehalkları ile reel sektöre etkin bir biçimde ve olabilecek en uygun maliyetle aktarılmasının, ülke açısından hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Akben, "Uzun dönemde sürdürülebilir büyüme ancak ve ancak güvenli, istikrarlı ve sağlam bir finansal sistemle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, düzenleyici ve denetleyici bir kuruluş olan kurumumuz, finansal sektörün yaklaşık yüzde 90,5’ini oluşturan ve stratejik öneme sahip olan bankacılık sektörü ve banka dışı mali kuruluşların yerel ve uluslararası düzeyde güven duyulan yapısını koruması ve daha da geliştirmesi için, azami gayret göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Akben, temel görev ve motivasyonlarının, kredi sisteminin etkin çalışması, tasarruf sahiplerinin haklarının korunması ve finansal sistemin istikrar olduğunu bildirdi.

İstikrarlı olarak büyüyen ve aynı zamanda risklerini en gelişmiş yaklaşımlarla yöneten bir finans sektörünün, hem ülke hem de bölge için stratejik bir öncelik olduğunu dile getiren Akben, şöyle devam etti:

"Son dönemde yaşanan olumsuzluklara rağmen, hükümetimiz ve diğer otoritelerle işbirliği içerisinde uyguladığımız mikro ve makro ihtiyatlı tedbirler sayesinde, kredi kanallarının açık kalması ve reel sektöre ihtiyacı olan kaynağın aktarılması sağlanmıştır. Dolayısıyla, reel sektör şirketlerinin üretim yoluyla büyümeye doğrudan katkısını sürdürebilmek adına finansman olanaklarına erişim kolaylığı önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu açıdan en az bankalar kadar banka dışı finansal kuruluşların da bu rolün bilinciyle hareket ettiğini görmek bizler için oldukça önemlidir.

Ayrıca, finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetleri, ekonomide yaşanan olumsuzlukların hafifletilmesine, finansal piyasaların derinleşmesinde ve piyasaların canlandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Bu önemi geçmişte yeterince anlaşılmayan banka dışı mali kuruluşların kurumumuzun görev alanına girmesi ile birlikte daha kurumsal ve şeffaf bir temele kavuşturulması hedeflenmiş ve 2006’dan bu yanan gelinen süreçte çok önemli mesafe kaydedilmiştir."

"Banka dışı finansal kuruluşların önü açık"

Mehmet Ali Akben, 2006 yılının başında "banka dışı finansal kuruluş" olarak nitelendirdikleri bu kuruluşların denetim ve gözetiminin BDDK’ya devredilmesinin ardından gerçekleştirilen intibak süreci ile birlikte bugün sektörde 57 faktoring şirketi, 23 finansal kiralama şirketi, 14 finansman şirketi olmak üzere toplam 94 banka dışı mali kuruluşun faaliyet gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl sonu itibarıyla banka dışı finansal kuruluşların toplam finans sektörü içerisinde; aktif büyüklüğüne göre yüzde 3,7, alacaklara göre yüzde 5,3, öz kaynaklara göre ise yüzde 5 paya sahip olduğunu söyleyen Akben, banka dışı finansal kuruluşların bu anlamda önünü açık, gelişimine odaklanılması gereken bir sektör olduğunu dile getirdi.

Akben, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesine ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul Finans Merkezi Projesine ilişkin olarak hazırlanan İFM Stratejisi ve Eylem Planı’nda da, İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip şeffaf bir piyasa yapısı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında bankacılığın yanı sıra sermaye piyasaları, banka dışı finansal sektör ve faizsiz finansman sistemi gibi alanların gelişerek finansal ürün yelpazesinin daha da genişlemesine katkı sağlayacak önemli düzenlemeler uygulamaya konulmuş olup, bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu aşamada, banka dışı mali kuruluşlarımızın uygulamada karşılaştığı sıkıntıların çözüme kavuşturulması, rekabetçi ortamda belirli bir hacme ulaşabilmeleri ve finansal sistem içerisindeki paylarının artırılması, daha etkin ve verimli çalışmaları için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

"Sektör 11 yılda 5 kat büyüdü"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, banka dışı mali sektörün 2008'de 30 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğüyle faaliyet gösterdiğini, 2013'te 66 milyar TL’ye ve 2018 yıl sonunda 143 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Son 11 yılda yüzde 380 büyüme ile neredeyse 5 katına ulaşmak üzere olan sektörün güçlü bir büyüme performansına sahip olduğunu ifade eden Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Banka dışı mali sektör, Türk finans sisteminde kredi arz ve talebinin kayda değer bir kısmını karşılayan bankacılık sektörünün yanında önemli bir aktör olma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle, sağladıkları finansman kanalları ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini artırmada son derece önemli bir role sahip oldukları görülmekte olup, bu çerçevede banka dışı mali sektörün ürün, kaynak ve gelir çeşitliliğini artırması gerektiği açıktır. Bu bağlamda, sektör kuruluşlarına ve birliğe önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde zaman kaybetmeden işbirliği içinde koordineli çalışmalara hız verilmeli."

"Proaktif önlemlerle güvenin de hızla tesis edildiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz"

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Adem Duman ise toplantıda yaptığı sunumda, FKB'nin faaliyetlerine ve ekonomideki son gelişmelere değindi.

FKB'nin finansal kiralama, faktöring ve finansman sektörlerini temsil ettiğini aktaran Duman, "6 yıldır, banka dışı finans kesiminin güçlü bir temsilcisi olan birliğimiz, 'Birlikten Kuvvet Doğar' ilkesiyle ekonomi yönetimi ve iş dünyası nezdinde referans bir kurum olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekte." dedi.

Duman, "Ülkemizde son 1 yıldaki ekonomik gelişmelere baktığımızda, 2018’in 3. çeyreğinde döviz kurlarında ve faiz oranlarında görülen oynaklığın, bölgesel ve global bazı şoklarla birlikte ekonomide bir takım dalgalanmalar yarattığını hep beraber gördük. Ancak ekonomi yönetimimizin etkin koordinasyonu ve aldığı proaktif önlemlerle, güvenin de hızla tesis edildiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz." diye konuştu.

FKB olarak bu dönemde tüm üyelerle birlikte misyonlarına sahip çıktıklarını ve reel sektörün, ihracatçının, KOBİ’lerin ve bireysel müşterilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Duman, "2018'de toplam 125 milyar TL orta ve kısa vadeli finansman sağladık. Yine son dönemde gözlemlediğimiz bazı olumlu gelişmeler var ki, birlik olarak memnuniyetle takip ediyoruz. Bunlar, enflasyonda düşüş eğilimi, güven endekslerinde artış, güçlenen TL, ihracat ve özellikle turizm sektörünün performansı ve son olarak ABD ile askeri konularda kurulan olumlu iletişim." şeklinde sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR