Derecelendirme kuruluşları tebliğinde düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğine yeni bentler ekleyerek yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyeleri için koşulları belirledi.

Derecelendirme kuruluşları tebliğinde düzenleme
Derecelendirme kuruluşları tebliğinde düzenleme
GİRİŞ 30.05.2019 10:44 GÜNCELLEME 30.05.2019 10:44

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve  Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde değişiklik içeren yeni  tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, Türkiye'de kurulan derecelendirme kuruluşunun  ortak, yönetici, kontrolör ve çalışanlarına ilişkin esasların belirlendiği  maddelere yeni bentler eklendi. Eklenen bentler ile yabancı uyruklu  derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar belirlenmiş oldu.

Derecelendirme uzmanlarının "kredi derecelendirme uzmanlığı" veya  "kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı" lisans belgesi almaları  zorunluluğunun, yabancı uyruklu kişiler için uygulanmasına, şu bent ile açıklık  getirildi:

"Bu bendin yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında,  uluslararası kabul görmüş ve kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan kurulun  lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika  alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum  derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin  bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan  derecelendirme kuruluşlarında en az beş yıl çalışıldığının belgelendirilmesi  halinde lisans şartı sağlanmış sayılır. Bu şekilde görevlendirilen yabancı  uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının  yüzde 50'sini aşamaz."

ÜYE SAYISINA 3'TE 1 SINIRLAMA

Derecelendirme komitesi üyelerinin ve kontrolörün "kredi  derecelendirme uzmanlığı" veya "kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı" lisans  belgesi almaları zorunluluğuna, yabancıuyruklular için farklı bir bent eklendi.

Eklenen bent ile derecelendirme komitesinde yer alacak yabancı uyruklu  gerçek kişilerin, uluslararası kabul görmüş, kurul tarafından tanınan ve  duyurulan bir kuruluştan, kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri  düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da  kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında  faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından  tanınmış veya yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşlarında en az 8 yıl  çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılacak.

Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme komitesi  üyesi sayısı ise toplam komite üye sayısının 3'te 1'ini aşamayacak.

KAYNAK: AA