Tehditler insansız araçla tespit edilecek

Türk savunma sanayisinde insan hayatını tehdit eden kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) risklerin tespiti ve koruyucu tedbirlerin hızla alınmasına yönelik milli bir sistem geliştirildi.

GİRİŞ 26.05.2019 13:00 GÜNCELLEME 26.05.2019 13:18
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

HAVELSAN, komuta kontrol sistemlerinde edindiği deneyimi KBRN  savunması alanına yansıtarak, ihracat potansiyeli yüksek bir ürünü Türkiye'ye  kazandırdı.

 

 

KBRN Bilgi Sistemi, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı can ve mal  kaybının en aza indirgenmesini hedefleyen ve KBRN savunmasında rol alacak askeri  ve sivil tüm unsurların ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayabilecek bir  çözüm olarak görev yapacak.

Sistem, olay öncesi hazırlık aşamasından başlayarak, olaya müdahale ve  olay sonrası arındırma ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine  yönelik tüm süreçleri kapsıyor.

 

 

Sistemle, herhangi bir olay meydana gelmeden önce gerçekleştirilecek  kaynak, birlik, ekip, araç ve teçhizat planlamaları, risk, hassasiyet ve kapasite  analizlerinin yapılması gibi faaliyetler ile olası senaryolar dahilinde müdahale  için hazırlıklı olunması ve gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Eğitim ve  tatbikat maksatlı simülasyon yeteneği ile KBRN savunmasında rol alacak  kullanıcıların, herhangi bir olay öncesinde en etkin müdahale için hazırlıklı  olmaları mümkün oluyor.

KBRN olayı meydana geldiğinde, tehlike ve tehdit bölgelerinin  belirlenmesi, etki analizlerinin yapılması, ikaz ve raporların üretilmesi ve  ilgili birimlere dağıtılması, ekiplerin görevlendirilmesi ve yönetimi, ekiplerin  olay bölgesine güvenli ve hızlı intikali için rota planlamalarının yapılması gibi  müdahaleye yönelik işlevler gerçekleştiriliyor.

Karar destek işlevleri, tüm bu kabiliyetlere ilave olarak, kimyasal,  biyolojik, radyolojik ajan tespit desteği de sunuyor.

KBRN olay sonrasında, bölgenin arındırılmasına ve iyileştirilmesine  yönelik olarak kazazedeler üzerindeki etkilerin tahmin edilmesi, tıbbi destek  ekiplerine acil müdahaleye ilişkin karar desteği sağlanması ve tahliye modeli  oluşturulması imkanı sunuluyor.

KBRN Bilgi Sistemi'nde, KBRN olayının etkileyeceği bölgenin  belirlenmesinde hem NATO standartları hem de daha ileri düzey bir yayılım  modelleme tekniği olan Lagrange parçacık dağılım modeli kullanılıyor.

Yapılan hesaplamalarda sensör ve dedektörlerden gelen ölçüm  verilerinin yanı sıra coğrafi ve meteorolojik veriler de dikkate alınıyor.

ÖZEL İHTİYAÇLARA YÖNELİK ÜRÜN AİLESİ

KBRN Bilgi Sistemi, hem stratejik seviyedeki NATO, Genelkurmay  Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  gibi kurum ve kuruluşların hem operasyonel seviyedeki örneğin Türk Silahlı  Kuvvetleri KBRN Birlikleri ve valiliklerin hem de taktik seviyedeki keşif ve  kurtarma ekipleri, arındırma ekipleri ve tıbbi destek ekipleri gibi  kullanıcıların ihtiyaçlarını bütünleşik olarak karşılayacak çözümler sunuyor.

Tüm süreçleri kapsayan KBRN Bilgi Sistemi’nin yanında, farklı  kullanıcıların görevlerinde özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ikaz ve  raporlama aracı olan KBRN-Haber, entegrasyon çözümleri sunan KBRN-Köprü ve sahada  kullanım için tasarlanan KBRN-Mobil yan ürünleri de geliştirildi.

KBRN-Köprü ile sensör ve dedektörler ile dış sistemlerin KBRN Bilgi  Sistemi’ne hızlı entegrasyonu mümkün oluyor ve farklı sistemler ile veri  alışverişi en etkin şekilde sağlanabiliyor.

KBRN-Köprü ve KBRN-Mobil ürünleri vasıtasıyla alınan veriler, kablosuz  olarak ana sisteme aktarılabiliyor ve olay yönetimi işlevleri doğru veriler ile  yakın gerçek zamanlı yapılabiliyor.

Her iki ürün, sahadaki personel tarafından mobil el cihazı olarak  kullanılabildiği gibi, zırhlı araçlar veya insansız araçlar üzerine de kolaylıkla  entegre edilebiliyor. Bu sayede KBRN savunması kapsamındaki olaya en etkin  müdahale sağlanıyor.

KBRN Bilgi Sistemi ürün ailesi, KBRN savunması alanında  kullanılabilecek, uçtan uca entegre kabiliyet sunan, yerli ve milli ilk çözüm  olarak dikkati çekiyor. NATO standartlarına uyumlu olmanın yanında sivil  süreçlerin de dikkate alındığı ve sahadan karargaha tüm kullanıcıların  ihtiyaçlarının karşılandığı, yerli veya yabancı muadil bir başka ürün bulunmuyor.

TEHLİKELİ BÖLGEYE İNSAN YERİNE O GİRECEK

HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri KBRN-BS Ürün  Yöneticisi Burcu Türköver, AA muhabirine, KBRN olaylarının, geniş bölgeleri  etkileyebildiğini, can ve mal kaybına yol açabildiğini söyledi.

Bu konuda önlem alabilmek amacıyla tehlikeli bölgeye insan göndermek  yerine insansız araç göndermek fikrinden yola çıktıklarını anlatan Türköver,  şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda bir insansız araç tasarladık ve ürettik. Araç üzerine  eklediğimiz KBRN'ye ilişkin dedektör ve sensörlerle sahadan alınan verilerin  merkezi sisteme aktarılmasını, meteorolojik ve coğrafi veriler de hesaba  katılarak gerekli analizlerin yapılmasını sağlıyoruz. Böylece meydana gelen  olayın hangi bölgeleri ne zaman etkileyeceğini, yayılım hesaplamalarını ortaya  koyup kullanıcılara bir karar destek mekanizması sağlamış oluyoruz.

Askeri alandaki tehditlerde ya da sivil alanda nükleer ya da kimyasal  sızıntı gibi durumlarda can ve mal kaybını önleyecek etkin bir mekanizmanın  oluşturulmasını hedefledik. İnsansız kara aracını KBRN Bilgi Sistemi yanında  otonom sistem çalışmalarında da kullanıyoruz. Otonom sistem çalışmalarında  ürettiğimiz aklı test etmek için de bu aracı kullanıyoruz. Çok fonksiyonlu,  üzerine yerleştirdiğimiz sensörler neye izin veriyorsa onun için  kullanabileceğimiz bir araç. Uzaktan kumandalı olarak birkaç kilometrelik  kullanım imkanına sahip."

Sistemin gerçek zamanlıya yakın çok hızlı şekilde durum teşhisi  yapabildiğini dile getiren Türköver, verilerin aktarılmasından itibaren  meteorolojik verilerle birleştirip saniyeler içerisinde gerekli yayılım  hesaplarını modelleyebildiklerini ifade etti.

Türköver, "Türkiye'de ilk yerli ve milli KBRN Bilgi Sistemi ürünü.  Dünyada da tam olarak muadili yok. Çünkü biz hem askeri hem sivil ihtiyaçları bir  araya getirip hepsini kapsamayı hedefliyoruz." dedi.

YAZDIR
YORUMLAR 2
  • Erdalsilo 2 yıl önce Şikayet Et
    Bence daha küçük olmalı herşeye dayanıklı
    Cevapla
  • Üretelim 2 yıl önce Şikayet Et
    Alla razı olsun üretenlerimizden savunma sanayimizde düşmanlarımızı kahreden silahlar üretelim.
    Cevapla