e-Teminat esasları belli oldu

Elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarına ilişkin izlenecek süreçler belirlendi.

e-Teminat esasları belli oldu
e-Teminat esasları belli oldu
GİRİŞ 11.05.2019 09:55 GÜNCELLEME 11.05.2019 09:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "e-Teminat Mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesine" ilişkin Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bankalarca ilgili mevzuata göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları düzenliyor.

Buna göre, e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği taşıyacak.

e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulacak. Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubu'nu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya e-Teminat Mektubu Platformu aracılığıyla e-Teminat Uygulaması'na iletecek.

e-Teminat Mektubu'nun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemleri Bakanlık tarafından oluşturulan standart belge ve raporlama servisleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi standart belge ve raporlama servisleri aracılığıyla gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, e-Teminat Mektubu olarak kabul edilmeyecek.

Mali süreçte kullanılan e-Teminat Mektubu, e-Teminat Uygulaması'nda elektronik ortamda muhafaza edilecek.  İade ve tazmin işlemleri de standart belge ve raporlama servisleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar, Bakanlık tarafından sunulan standart belge ve raporlama servislerini doğrudan kendi sistemleri veya Kredi Kayıt Bürosu AŞ aracılığı ile kullanabilecek.

Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle e-Teminat Mektubu'nun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel oluşturmayacak. Bu durumda, teminat mektubu kağıt ortamında oluşturulacak.

YAZDIR