Dikkat, cezası var! Sigorta zorunlu hale getirildi

Asansör yetkili servislerinin, bakım, onarım ve servis hizmetiyle ilgili mesleki hata veya ihmaller nedeniyle ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin liralık mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekecek.

Dikkat, cezası var! Sigorta zorunlu hale getirildi
Dikkat, cezası var! Sigorta zorunlu hale getirildi
GİRİŞ 06.04.2019 13:13 GÜNCELLEME 06.04.2019 13:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği,  Resmi Gazeteyayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Yönetmelikle asansörlerin tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve  satış sonrası hizmetleri, hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin  iyileştirilmesine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre, piyasaya arz edilen her asansör için tescil başvuruları,  asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla 60 gün içinde yapılacak.

Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı  bilgi etiketi iliştirilen asansöre, kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale  getirilinceye kadar bakım hizmeti verilemeyecek. Asansör monte eden veya onun  yetkili servisi, bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde  bulunamayacak.

 

 

Asansörün arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine  eklenecek. Yetkili servis, kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve  servis hizmetiyle ilgili mesleki hata veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusu ve  üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak  üzere en az 500 bin liralık mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak. Bir sonraki  yıl için geçerli sayılacak mesleki sorumluluk sigortasının değeri, o yıl için  ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Yönetmeliğin bu  düzenlemesi, 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

Güvenlik seviyesi artırılan mevcut veya 15 Ağustos 2004-24 Haziran  2015 döneminde piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış asansörler,  bir defaya mahsus olmak ilgili idare tarafından tescil edilecek.

KAYNAK: AA