Adalet Bakanlığı'ndan 5 bin 493 personel ve memur alımı! Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı 5 bin 493 kişilik sözleşmeli personel ve memur alımı yapacağını duyurdu. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

Adalet Bakanlığı'ndan 5 bin 493 personel ve memur alımı! Başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı'ndan 5 bin 493 personel ve memur alımı! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 07.06.2018 11:12 GÜNCELLEME 07.06.2018 11:12

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere 4771 kişi sözleşmeli zabıt katibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför, 99 teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplamda 5493 personel alımı yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS P3, önlisans mezunları için 2016 KPSS P94 puan türüne sahip olanlar ve 70 puan üzeri yapanlar başvuru yapabileceklerdir. Peki başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI!

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI!

Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

- Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için; En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak şartları aranmaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar, Başvurularına 21 Mayıs 2018 tarihi itibari ile başlayabilirler ve başvurular 11 Haziran 2018’e kadar devam edecektir. Detaylı bilgi için;

TIKLAYINIZ...