SPK, girişimcinin hayalini paraya dönüştürecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Torba Yasa ile girişimcilere finansman sağlayacak "kitle fonlaması"nın çok yakında hayata geçeceğini bildirdi.

SPK, girişimcinin hayalini paraya dönüştürecek
SPK, girişimcinin hayalini paraya dönüştürecek
GİRİŞ 25.09.2017 09:38 GÜNCELLEME 25.09.2017 09:38

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 finansal krizi  sonrasında çekirdek ve erken aşama finansmana ihtiyaç duyan işletmelerinin banka  kredileri gibi geleneksel finansman araçlarına erişimde büyük oranda sıkıntı  yaşamaya başladığını hatırlattı.

Bu durumun, ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip  yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçmesine ve  sürdürülebilirliğine engel olduğunu anlatan Şimşek, Torba Yasa'da yer alan ve  yakın zamanda hayata geçecek kitle fonlamasının başta teknoloji odaklı olmak  üzere tüm sektörlerle ilgili projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere  finansman sağlayacağını söyledi.

Sistemle tecrübe sahibi ve tecrübesiz yatırımcıların bir araya  getirileceğini belirten Şimşek, yatırım ortamından uzak duran kitlenin  tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Şimşek,  "Böylece sermaye tabana yayılacak. Sistem, girişimci sayısını ve girişimcilerin  finansmana erişim imkanını arttıracak, ekonomiye ve kamu maliyesine yük  getirmeksizin olumlu katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kitle fonlaması sistemini öncelikle finansman zincirinin ilk halkasını  teşkil eden çekirdek aşamadaki proje sahiplerinin ve girişim şirketlerinin  kullanmasını öngördüklerini ifade eden Şimşek, yapılacak ikincil düzenlemelerle  proje ya da girişim ile yatırımcı bazında sınıflandırmaya gidileceğini kaydetti.

Şimşek, girişimciler için finansman maliyetlerinin büyük önem arz  ettiğini dile getirerek, "Kitle fonlaması faaliyetine katılacak kişilerin halka  açık ortaklıklar, halka arz, izahname ve ihraç belgesi düzenleme yükümlülükleri  kapsamından muaf tutulması planlanmaktadır." dedi.

FON TOPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Bu faaliyetin Sermaye Piyasası Kurulu'nca  (SPK) kurulmasına izin  verilecek 'kitle fonlaması platformları' aracılığıyla gerçekleşeceğine dikkati  çeken Şimşek, şu bilgileri paylaştı: "Bu platformların temel işlevi girişimcilerle fon sağlayıcıları  elektronik ortamda buluşturmak olacak. Proje fikirlerine platform üzerinde yer  verilecek, katılmak isteyen fon sağlayıcılara yazılı ve görsel bilgiler  sunulacak, paranın ne şekilde yatırılacağı duyurulacak. Toplanması beklenen fon  tutarının tamamlanmasından sonra ilgili şirkete paranın aktarılması sağlanacak.  Platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir  fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim  şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri  sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslara ilişkin hususlar SPKtarafından  belirlenecek. Platform kurucuları için ilk aşamada daha önceden SPK tarafından  yetkilendirilmiş bazı sermaye piyasası kurumlarına izin verilmesi tasarlanıyor."

ORTAKLIĞA DAYALI SİSTEM ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni sistemde proje veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu  sağlamak amacıyla SPKtarafından belirlenecek esaslar dahilinde halktan para  toplanabileceğinin öngörüldüğünü belirten Şimşek, buna ilişkin ortaklık, borç,  ödül ve bağış şeklinde yöntemlerin bulunduğunu ifade etti.

Şimşek, çalışmaların geldiği aşamada, Türkiye'de kitle fonlaması  faaliyetinin ilk olarak ortaklığa dayalı olarak başlamasının öngörüldüğünü  bildirdi.

"ABD VE İNGİLTERE'DE BAŞARIYLA UYGULANIYOR"

Bu konudaki çalışmaları yürütürken yurt dışı örneklerini ve Türkiye  ihtiyaçlarını dikkate alarak hareket ettiklerini anlatan Şimşek, kitle  fonlamasının en yaygın ve başarılı örneklerinin ABD ve İngiltere’de olduğunu,  Kanada’dan Yeni Zelanda’ya kadar bu uygulamayı kullanan ve geliştirmeye çalışan  birçok ülke bulunduğunu söyledi.

Şimşek, dünya genelinde kitlesel fonlama yöntemiyle sağlanan fon  miktarının 2015 yıl sonunda 34,4 milyar doları aştığının tahmin edildiğini de  kaydetti.

"GİRİŞİMCİLER DÜNYA GENELİNDEN DE FON TOPLAYABİLECEK"

Sistemi girişimcilerin dünya genelinden fon toplamalarına imkan  verecek şekilde dizayn edeceklerini vurgulayan Şimşek, platformlara yabancıların  erişiminin de olacağını, böylelikle çekirdek finansman sağlamada sorun yaşayan  girişimcilerin fikirlerini dünya ile de paylaşabileceğini ifade etti.    Şimşek, "Daha önce internet üzerinden bunu kendi başlarına yapmaya çalışan birçok girişimci düzenli ve bilinen platformlar üzerinden projelerini tanıtıp finansman talep ettiklerinde kendilerini doğru biçimde ifade edebilme ve kabul görme olasılıkları artacaktır." dedi.

Yaptıkları düzenlemede sisteme fon sağlayabileceklerle ilgili bir  kısıtlama bulunmadığına dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti: "Bu konuda düzenleme yapma yetkisi SPK’ya verilmektedir. Alt  düzenlemelerde, yapılacak fonlamalarda nitelikli yatırımcıların bulunmasının  zorunlu tutulması, gelir ve varlık seviyesine göre yatırımcıların  sınıflandırılması ve yapılacak yatırımlarda bu kapsamda sınırlamalara  gidilmesine, nitelikli yatırımcıların yatırım yapma sınırlamalarından istisna  tutulmasına ilişkin değerlendirmeleri yapıyoruz.

Platformların belirlenmiş ilkelere uygun şekilde faaliyet  göstermeleriyle ilgili gözetim ve denetim SPK’ca sağlanacak. Fonların nasıl  kullanacağı kitle fonlamasını gerçekleştirecek şirkettarafından buna aracılık  edecek platform üzerinden fonlamaya katılmak isteyen kişilerle paylaşılacak.  Bilgilerin güncelliğinin platformun üzerinde sağlanması tasarlanıyor."

KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kadın girişimcilerin ekonomiye  katılmalarını çok önemsediklerini dile getirerek, sistemin finansman anlamında  kadınların önünün açılmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Kadın girişimcilerin bu alanda bazı kriterler bakımından erkeklerin  önüne geçebildiğine dikkati çeken Şimşek, "Örneğin 2015 ve 2016 yıllarında  İngiltere’de kitle fonlaması ile çekirdek finansman sağlamaya çalışan 19 bin  vakayı kapsayan, PwC tarafından yapılan bir çalışmaya göre fon toplama  hedeflerini gerçekleştirme konusunda kadınların erkeklerden daha başarılı olduğu  görüldü." diye konuştu.

Türkiye’de de bu sistemin kadın girişimciler için önemli bir fırsat  olacağına dikkati çeken Şimşek, "Ülkemizde de kadınlar kendilerine fırsat  verildiğinde ne derece başarılı olduklarını her alanda ortaya koymaktadır. Kitle  fonlamasında da kadın girişimcilerimizin çok başarılı örneklere imza atmalarını  bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin nüfusunun oldukça genç ve dinamik olduğunu, son  yıllarda yapılan desteklerle teknoloji kullanımı alanında oldukça iyi bir nesil  yakalandığını belirterek, bu düzenlemenin özellikle yenilikçi iş planına sahip  gençler ve bunlara destek olma imkanlarına sahip yatırımcılar açısından son  derece ufuk açıcı olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA