Çiğ sütün değerlendirilmesine destek

İhracı yapılan işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esas olacak. Bakanlıkça tahsis edilen kota kapsamında süt tozu üreten veya ürettiren firmaların ihracatçı firmaya sattığı birim ton süt tozuna destekleme ödemesi yapılacak

Çiğ sütün değerlendirilmesine destek
Çiğ sütün değerlendirilmesine destek
GİRİŞ 23.12.2014 10:02 GÜNCELLEME 23.12.2014 10:02

İhracı yapılan işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esas olacak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tahsis edilen kota kapsamında süt tozu üreten veya ürettiren firmaların ihracatçı firmaya sattığı birim ton süt tozuna destekleme ödemesi yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Türkiye'nin süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde çiğ sütün süt tozu yapılmak suretiyle piyasadan çekilmesi ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları süt tozunu iç piyasadan temin etmelerine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, ihracı yapılan işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan süt tozunun yurt içinden temin edilmesi esas olacak. Süt tozu temini Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten veya ürettiren firmadan yapılacak.

İhracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süt tozu üretim kotası olan firmalardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ile Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen süt tozunun yurt içinden temin edilemediğine dair belge olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilecek.

Bakanlıkça tahsis edilen kota kapsamında süt tozu üreten veya ürettiren firmaların ihracatçı firmaya sattığı birim ton süt tozuna destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme ödemesi ihracatçı firmaya yapılacak.

Süt tozu üreten veya ürettiren ile ihracatçı firmalar arasında süt tozu alımına dair sözleşme yapılacak. Bu sözleşmenin tarihi süt tozu satış faturası ile uyumlu olması gerekecek. Ürettiği süt tozunu kendi ihracatında kullanan firmalardan destekleme ödemesi için sözleşme ve satış faturası aranmayacak.

Kota miktarları ve destekleme birim fiyatı

Destekleme kapsamında süt tozu kotası talep eden süt tozu üreten veya ürettiren firmalar müracaatlarını altı aylık iki dönem halinde yapacak.

Firmaların süt tozu üretim kota miktarları ve kotaların dağıtım tarihleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Firmalara taahhütleri ve kapasiteleri dikkate alınarak kota verilebilecek, arz fazlalığı oluşan bölgelerden süt alımının gerçekleştirilecek olması kota tahsisinde dikkate alınacak, kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı soğutulmuş çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Konseye yapılacak, bu talepler kota tahsisinde değerlendirilebilecek.

Firmaların bir önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları, elinde bulunan stok miktarları ve tahsis edilen kotaların kullanım oranları, ihracatçı firmaların süt tozu hak ediş miktarları kota tahsisinde göz önünde bulundurulacak.

Bakanlık süt arzının yetersiz olduğu dönemlerde kota tahsisi yapmayabilecek. Kota tahsisi yapılmayan dönemlerde destekleme birim fiyatı belirlenecek ve bu aylarda gerçekleşen ihracat karşılığı oluşan süt tozu hak edişleri, bu fiyatlar üzerinden takip eden aylarda tahsis edilen kota kapsamında üretilen süt tozundan karşılanacak.

Destekleme birim fiyatı, Genel Müdürlükçe belirlenecek. Birim fiyat oluşumunda; kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan yağlı-yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozu yurt içi üretim maliyeti farkı, üretici fiyatları, depolama ve taşıma fiyatları ile yurt içi ve yurt dışı süt tozu kalite farkları dikkate alınacak.

Birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulanacak. Konsey teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenecek. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde bu süt tozunu kullanan ihracatçıya destekleme ödemesi yapılmayacak.

Firmalar maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yağlı veya yağsız süt tozu üretim maliyetlerini aylık olarak Konseye bildirecek.

Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esas kılındı. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun belgelendirilmesi zorunlu olacak.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Desteklemeden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalar başvurularını Bakanlıktan İşletme Kayıt Belgesi aldığı il müdürlüğüne veya süt tozu üreten veya ürettiren işletmenin kurulu bulunduğu il müdürlüklerine yapabilecek.

Desteklemeye esas olacak satış faturası ve tahsisat belgesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktar ile uyumlu olacak, 1 kilogram süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak.

Ödemeler Ziraat Bankası AŞ aracılığı ile yapılacak, bu tebliğin uygulanması ile ilgili olarak Ziraat Bankasına destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Tebliğ 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. 26 Aralık 2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği" yürürlükten kaldırıldı.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL