Ticaret Konseyi Yönetmeliği'nde değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Gümrük ve Ticaret Konseyinin çalışma usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Ticaret Konseyi Yönetmeliği'nde değişiklik
Ticaret Konseyi Yönetmeliği'nde değişiklik
GİRİŞ 20.02.2018 09:14 GÜNCELLEME 20.02.2018 09:14

Bakanlığın, Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin gümrük ve ticaret politikalarına katılarak iş birliği yapmasına katkı sağlayan danışma organı niteliğindeki Gümrük ve Ticaret Konseyinin üyeliklerine yönelik ek taleplerin sonuçlandırılmasında Gümrük ve Ticaret Bakanı yetkili olacak.

Genel Kurul çalışmalarına geçerli bir mazereti sebebiyle katılamayan konsey üyesi, yerine bir yardımcısını görevlendirebilecek.

Genel Kurulun toplanması için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekmeyecek.

Konsey amaçlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek üzere üyeler arasından 11 kişilik bir İcra Kurulu oluşturulacak.

Üyelerin, haklı sebeplerin varlığı halinde Gümrük ve Ticaret Konseyi Başkanı tarafından her zaman üyelikleri sonlandırılabilecek.

Temsilci ve seçilmiş üyeliklerde İcra Kurulu toplantılarına üst üste iki kez katılmama halinde üyelikler kendiliğinden sona ermeyecek.