Kısa vadeli dış borç 109 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye`nin kısa vadeli dış borç stoğu Haziran'da 108.8 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç 109 milyar dolara çıktı
Kısa vadeli dış borç 109 milyar dolara çıktı
GİRİŞ 16.08.2017 12:45 GÜNCELLEME 16.08.2017 12:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu Haziran'da 108.8 milyar dolar oldu. TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2017 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre % 11 oranında artışla 108,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 8,4 oranında artarak 62,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 14,6 oranında artarak 46,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre % 5,2 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları seviyesinde gercekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 7,8 oranında artarak 14,3 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 9,3 oranında artarak 18,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 11,8 oranında artarak 13,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 13,9 oranında artışla 37,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 6,2 oranında artarak 17,3 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 12 oranında artarak 91,4 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 10,7 oranında artarak 52,4 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 11,2 oranında artarak 55,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 9,4 oranında azalışla 2017 Haziran sonu itibarıyla 155 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2017 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51,4’ü ABD doları, % 30,2’si Euro, % 15,6’sı TL ve % 
2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2017 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 21,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. 

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 16,3, Merkez Bankası’nın % 0,5,  özel sektörün ise % 83,2 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.