Kimlik kartı mesaisine ücret ödenecek

Kimlik kartı ve pasaport işlemleri ile sürücü belgesi tanziminde görevli memurlara fazla mesai ücreti ödenecek.

Kimlik kartı mesaisine ücret ödenecek
Kimlik kartı mesaisine ücret ödenecek
GİRİŞ 24.02.2017 14:32 GÜNCELLEME 24.02.2017 14:32

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, kimlik kartı ve pasaport işlemleri ile sürücü belgesi tanziminde görevli memurlarına, fazla mesailerinin karşılığında çalışma ücreti ödenecek.

Kimlik kartı ve pasaport işlemleri ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında yapılan çalışmalar karşılığında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Bakanlar Kurulu kararı Resmi gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi hakkındaki 451 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddesinde yapılan düzenleme ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilen, kimlik kartı, pasaport işlemleri ve sürücü belgesi hizmetlerinde görevli ve mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan memurlara, ayda 50 saati ve toplamda 6 ayı geçmeyecek şekilde fazla mesai ücreti ödenecek.

Ödenecek ücrette fazla çalışmanın her bir saati için 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili cetvelinde belirlenen fazla çalışma ücretinin (1,83 lira) 5 katı esas alınacak. Karar, 1 Şubat-31 Aralık tarihlerinde olmak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek en fazla 6 aylık süre için uygulanacak.

Resmi Gazete'de 29 Ekim 2016'da OHAL kapsamında yayımlanan 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi hükme bağlanmıştı.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR