Havayolu şirketleri ile KOBİ'lere müjde

Havayolu işletmeleri ile terör mağduru KOBİ'lere Hazine destekli kefalet sistemi ile kredi kolaylığı sağlanacak.

Havayolu şirketleri ile KOBİ'lere müjde
Havayolu şirketleri ile KOBİ'lere müjde
GİRİŞ 21.04.2016 11:59 GÜNCELLEME 21.04.2016 12:00

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuz dönemi en az zararla atlatması amacıyla tarifeli ticari hava taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan ve Türkiye'den yurt dışına tarifeli sefer düzenleme izni bulunan havayolu işletmelerine de Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredisağlanabilecek.

Havayolu işletmeleri bu çerçevede 2016 Hazine destekli kredi kefalet sistemi kapsamında yüzde 75 kefalet oranı ile kredi kullanabilecek.

Sağlanacak kefalet tutarı yararlanıcı başına, filosundaki uçak sayısı 5 ve üzeri olanlara 15 milyon doları, 10 ve üzeri olanlara 25 milyon doları, 20 ve üzeri olanlara ise 45 milyon doları geçemeyecek.

Firmalara kullandırılacak kredilerin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönem en fazla 2 yıl olmak üzere azami 8 yıl olacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esas olacak. Yararlanıcılardan bir defaya mahsus 5 bin lira başvuru ücreti ve her yıl bakiye kefalet tutarı üzerinden yüzde 1 komisyon alınacak.

TERÖR MAĞDURU KOBİ'LERE YÖNELİK DÜZENLENME

Terör olaylarından olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek olmak amacıyla da Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak illerinden herhangi birinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, 2016'da daha esnek koşullarda Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabilecek.

Yeni uygulama ile söz konusu KOBİ’ler yeniden yapılandıracakları krediler için de Hazine destekli kefalet sisteminden faydalanabilecek. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ertelenmiş vergi ve prim borçları, kefalet verilirken dikkate alınmayacak. Söz konusu KOBİ’lerin 1 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla donuk alacak nitelikli kredisi olmaması kaydıyla, bundan sonraki dönemde donuk alacak nitelikli kredilerinin olması kefalet başvurusuna engel teşkil etmeyecek. Sağlanacak kefalet tutarı, kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz/kar payı/kira tutarı ödemeleri toplamının yüzde 80'ini geçemeyecek.

Yararlanıcılardan yıllık bakiye kefalet tutarı üzerinden tahsil edilen yüzde 1 komisyon da söz konusu KOBİ'ler için yüzde 0,3 olacak.Yararlanıcı tarafından bir defaya mahsus ve peşin olarak 100 lira başvuru ücreti ödenecek.