'Ekonomide oynaklık azaldı'

TCMB Başkanı Erdem Başçı, Türkiye'nin daha düşük oynaklığa sahip ülke grubuna girdiğini söyledi.

'Ekonomide oynaklık azaldı'
'Ekonomide oynaklık azaldı'
GİRİŞ 11.04.2016 16:04 GÜNCELLEME 11.04.2016 16:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, "Yol haritasındaki tedbirlerin uygulanmaya başlaması sayesinde Türkiye nispeten daha düşük oynaklığa sahip ülke grubuna girmiştir" dedi.

TCMB 84. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başçı, yeni geliştirilen araçların özellikle parasal kontrol konusunda önemli rol oynadığının altını çizerek, yerli para likidite politikasını bütün Merkez Bankalarının en temel parasal kontrol aracı olarak kullandığını bildirdi.

Başçı, özellikle son 1 yıllık dönemde Merkez Bankası'nın döviz likidite politikasında önemli yenilikler yaptığını ve etkili araçlar geliştirdiğini belirtti.

Para Politikası Kurulunun 31 Mart 2016 tarihli toplantısının özetinden bilgiler aktaran Başçı, özette, gerek döviz kurlarında, gerekse kredilerde gözlenen aşırı oynaklıkların bu yeni araçların devreye alınması sayesinde azaldığının gözlendiğini hatırlattı.

Cari dengedeki iyileşme ve enerji fiyatları

Başçı, bunun yanı sıra özette eylül ayından bu yana gelişmekte olan ülkeler arasında Türk Lirası'nın göreli oynaklığında kayda değer bir azalış gözlendiğine yer verildiğine dikkati çekerek, "Cari dengedeki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle döviz talebinin kademeli olarak azalması bu süreci desteklemektedir. Döviz likiditesi araçları da Türk Lirası'nın değerini dengeleyici yönde kullanılmaktadır. Bütün bu gelişmeler, geniş faiz koridoruna ihtiyacı bir ölçüde azaltmaktadır. Bu da özetlerde yer almış bir paragraf" diye konuştu.

Benzer şekilde Finansal İstikrar Komitesinin de yönlendirilmesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer kuruluşlarla iş birliği içerisinde finansal sektörde aşırılıkların engellenmesine yönelik tedbirlerin planlanarak uygulamaya konulduğuna dikkati çeken Başçı, parasal kontrol araçlarının, Türk Lirası likidite politikası, döviz likidite politikası ve finansal sektör politikası olmak üzere üç boyutta ele alınabileceğini söyledi.

Başçı, bu üç boyutta Merkez Bankasının genel duruşunun, 31 Mart 2016 tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Ayrıca, küresel ve yurt içi oynaklıklar yakından takip edilerek döviz ve Türk Lirası piyasalarında gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. Özetle, politika duruşunun enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici niteliği korunacaktır" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

"Türkiye nispeten daha düşük oynaklığa sahip ülke grubuna girdi"

Parasal kontrole ilişkin geçen yıl yayımlanan iki önemli dokümana işaret eden Başçı, bunlardan birincisinin 18 Ağustos 2015 tarihli "Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası" duyurusu olduğunu söyledi.

Başçı, dokümanın, üç boyutta alınacak önlemlerle ilgili bir tedbirler listesi olduğuna dikkati çekerek, bu tedbirlerin uygulamaya konulmaya başlandığını ve devam ettiğini kaydetti.

İkinci önemli dokümanın ise 1 Şubat 2016 tarihli "Döviz Likiditesi Araçları" konulu sunum olduğunu belirten Başçı, bu dokümanın özellikle yeni geliştirilen araçların döviz kurları ve krediler üzerindeki etkilerini özetleyen bir sunum olduğunu vurguladı.

Başçı, döviz kurundaki aşırı oynaklığa karşı kullanılan araçların, otomatik dengeleyiciler ve kurala bağlı dengeleyiciler olarak gruplandırılabildiğinin altını çizerek, rezerv opsiyon mekanizması (ROM) ve yabancı para teminat kolaylığının (YTK) otomatik dengeleyiciler sınıfına girdiğini, esnek döviz ihaleleri (EDİ) ve Türk Lirası likidite politikasının (TLP) aşırı oynaklık kurallarına bağlı dengeleyiciler olduğunu anlattı.

Bu tedbirlerin uygulamaya konulmasından sonra Türkiye’nin nispi döviz kuru oynaklığında önemli bir düşüş gözlendiğine vurgu yapan Başçı, "Yol haritasındaki tedbirlerin uygulanmaya başlaması sayesinde Türkiye nispeten daha düşük oynaklığa sahip ülke grubuna girmiştir" dedi.

Başçı, parasal kontrole yardımcı en önemli unsurların sağlıklı kamu finansmanı ve sağlıklı özel kesim finansmanı olduğunu dile getirerek, kamu kesiminde sağlıklı finansmanın mali disiplini ifade ettiğini belirtti.