197 kurum entegre oldu 20 milyon kullanıyor

2008 yılında 22 pilot kamu hizmeti ile başlatılan e-Devlet Kapısı uygulamasına 197 kurum entegre edildi 20 milyon kişi kullanıyor

GİRİŞ 06.10.2015 13:00 GÜNCELLEME 06.10.2015 14:14

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 2008 yılında 22 pilot kamu hizmeti ile başlatılan e-Devlet Kapısı uygulamasının bugün 197 kurumun verdiği bin 299 elektronik devlet hizmetine dönüştüğünü belirterek, "e-Devlet'ten bugün 20 milyon kayıtlı kullanıcı faydalanmaktadır" dedi.

Bilgin, B20 Türkiye Dijital Ekonomi Konferansı'nda Türkiye bilişim sanayisine ilişkin bilgiler verdi.

Toplumun ihtiyaçlarına cevap veren tüm iş kollarının teknolojiyle doğrudan ilgili olduğunu belirten Bilgin, "Bilişim teknolojilerini yoğun kullanan sektörlerde gözlemlenen verimlilik ve yenilikçilik artışı toplam faktör verimliliği yoluyla ulusal ekonomik büyümeye de pozitif katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yapılan bir çalışmadan bilgiler aktaran Bilgin, önümüzdeki yıl dünya nüfusunun yarısının internete erişeceğini belirterek şunları kaydetti:

"2010 yılında 2,3 trilyon dolar olarak tahmin edilen G20 ülkelerinin internet ekonomisi büyüklüğünün 2016 yılında neredeyse iki kat artarak 4,2 trilyon dolara erişeceği öngörülmektedir.

Ortalama olarak, 2016 yılında G-20 ülkelerinin internet ekonomisi büyüklüğü GSYİH toplamlarının yüzde 5,3'üne erişecektir. Çalışmada altı çizilen bir nokta da önümüzdeki yıllarda G-20 ülkelerinin ekonomik büyüme oranlarında yavaşlama beklenirken, internet ekonomisinin genel ekonomik büyüme oranını çok aşarak yüzde 8 civarında büyümesinin beklendiğidir."

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) çalışmasından rakamlar paylaşan Bilgin, 2014 yılında Türkiye bilişim sektörünün piyasa büyüklüğünün bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 70 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bilgin, "Üllkemizde bilişim sektöründe 2014 yılı sonunda 103 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığı görülmektedir. Elektronik haberleşme hizmeti sunan 4 büyük işletmecinin yıllık yatırım tutarı toplamları 6 milyar liraya ulaşmıştır. Yine yapılan araştırmalar, Türkiye'de e-ticaret pazarının büyüklüğünün 2014 yılı için bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında büyüyerek yaklaşık 19 milyar liraya ulaştığını göstermektedir."

"Genişbant internet abonesi, ağustos 2015 sonu itibarıyla 47 milyona yaklaştı"

Bakanlık olarak, toplum ve insan yaşamındaki tüm sektörlerin bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına uygun bilgi ve iletişim altyapılarını kurmaya çalıştıklarını anlatan Bilgin, son yıllarda geniş bant alanında yapılan alt yapı yatırımlarına işaret etti.

Genişbant internet erişiminin ekonomik büyümeye önemli oranda katkı sağladığına dikkati çeken Bilgin, "Ülkemizde 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, Ağustos 2015 sonu itibarıyla 47 milyona yaklaşmıştır. Hiç şüphesiz, bu artışta mobil genişbant aboneliği ve kullanımında ülkemizin kat ettiği önemli mesafenin rolü büyüktür. Ağustos 2015 sonu itibarıyla mobil genişbant abone sayısı 37,6 milyona yaklaşmıştır. Toplam yaklaşık 73 milyona ulaşan mobil abonelerimizin 62,4 milyonu 3G abonesidir" bilgilerini verdi.

"4,5G teknolojisi sayesinde data ve verilere daha hızlı ve kolay erişeceğiz" diyen Bilgin, teknoloji alanında atılan adımların devam edeceğini kaydetti.

"e-Devlet'ten bugün 20 milyon kayıtlı kullanıcı faydalanıyor"

FATİH Projesi'yle teknoloji üreten bir insan kaynağı hedeflediklerini belirten Bilgin, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen söz konusu proje kapsamında ilk ve orta eğitimdeki öğrencilerimizin eğitimi, etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla sağlanacaktır. Bu proje, gelecek nesillerimizin teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bireyler olarak yetişmesinin en önemli ayağını oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Bilgin, 2008 yılında 22 pilot kamu hizmeti ile başlatılan e-Devlet Kapısı uygulamasının bugün 197 kurumun verdiği 1299 elektronik devlet hizmetine dönüştüğünü belirterek, "e-Devlet'ten bugün 20 milyon kayıtlı kullanıcı faydalanmaktadır" dedi.

Bilgin, engelli vatandaşlar için fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla harita ve navigasyon programı içeren cihazlar ile herhangi bir nedenle ellerini kullanamayan engellilerin kullanabildiği cihazların dağıtımlarına bakanlığın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

"Kişilik haklarının korunması için uluslararası işbirlikleri acil ihtiyaç"

Sayısal ekonominin geliştirilmesine yönelik altyapıyı, sadece elektronik haberleşme altyapısı ile sınırlı düşünmemek gerektiğini anlatan Bilgin, kişilik hakları ve veri güvenliğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gerekli hukuki altyapı da bir o kadar önem arz etmektedir. Sayısal ekonominin gelişmesine temel oluşturacak, tüketici ve girişimcilerin hak ve yükümlülükleri ile şikayet mekanizmalarını belirleyen, şeffaf, açık, etkin ve dinamik düzenlemeleri içeren hukuksal yapı, sayısal ekonominin kazanımlarından faydalanmamızı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

Bu nedenle kişisel verilerin korunması, elektronik imza, e-ticaret ve siber güvenlik gibi konulardaki düzenlemeler bu hukuki çerçeveyi oluşturma noktasında önemli adımlardır. Ayrıca kişilik haklarının korunması, ailenin korunması, internet yoluyla çocuk istismarının önüne geçilmesi gibi konularda uluslararası işbirlikleri ve evrensel düzenlemelere de acilen ihtiyaç bulunduğu hususunun da burada özellikle altını çizmek istiyorum.

Öte taraftan, yönetimlerin de bu gelişimle eşzamanlı olarak, hatta biraz da proaktif davranarak gerekli düzenlemeleri tamamlamaları ve güncellemelerinin önemli olduğunu düşünüyorum."

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

ETİKETLER
e- devlet
YAZDIR