Bankacılık sektörü aktifleri 3,3 trilyon oldu

Bankacılık sektörü, 359 milyar TL özkaynakla ortalama yüzde 14,7 kârlılık elde etti. Bununla birlikte sektörün toplam aktifleri yüzde 19 artarak 3,3 trilyon TL oldu.

Bankacılık sektörü aktifleri 3,3 trilyon oldu
Bankacılık sektörü aktifleri 3,3 trilyon oldu
GİRİŞ 08.02.2018 15:43 GÜNCELLEME 08.02.2018 15:43

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2017 yılına ilişkin Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi raporunu yayımladı.

2017 yılında bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 3,3 trilyon TL (864 milyar dolar) oldu.

Toplam krediler yüzde 21, sabit fiyatlarla ise yüzde 8 oranında büyüyerek 2,1 trilyon TL'ye (560 milyar dolar) çıktı. 2017 yılında TL krediler 283 milyar TL arttı.

Kurumsal krediler 2017 yılında yüzde 22 büyüyerek 1,6 trilyon TL olurken, KOBİ kredilerindeki artış yüzde 22, bireysel kredilerdeki artış ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti. Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 24, bireysel kredilerin payı ise yüzde 25 oldu.

Takipteki krediler azaldı

Takipteki alacaklar/kredi oranı 2017 yılında bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 3’e geriledi.

Mevduat 1,71 trilyon TL’ye ulaştı

Toplam mevduat yüzde 18 oranında artarak 1,71 trilyon TL’ye ulaştı (454 milyar dolar), sabit fiyatlarla artış yüzde 5 oldu. Toplam kaynakların yüzde 53’lük bölümünü mevduat oluşturdu.

Kredi/mevduat oranı 3 puan artarak, yüzde 123 düzeyine yükseldi.

Yüzde 21 artan mevduat dışı kaynaklar Aralık 2017 itibariyle 960 milyar TL (254 milyar dolar) oldu.

Özkaynaklar yüzde 20 arttı

Özkaynaklar yüzde 20 artarak 359 milyar TL'ye (95 milyar dolar) yükseldi. Kârların büyük bölümünün bilanço içinde tutularak özkaynaklara ilave edilmesi özkaynak büyümesini destekledi.

Özkaynaklardaki artışın 30,7 milyar TL’si (yüzde 52’si) geçmiş yıl karlarından; 11,6 milyar TL’si (yüzde 20’si) ise cari yıl kârından geldi. Böylece toplam özkaynak artışının yüzde 72’si, özkaynaklara ilave edilen geçmiş yıl kârlarından ve cari yıl karından geldi. Bu sayede büyümenin finansmanında kredilerde artış sürdürülebildi.

Kredilerdeki hızlı büyümenin de etkisiyle ortalama özkaynak karlılığı 1,5 puan artarak yüzde 14,7 oranında gerçekleşti.

Performansı etkileyen başlıca gelişmeler

TBB raporunda performansı etkileyen başlıca gelişmeler şu şekilde sıralandı:

"- Bankacılıkla ilgili düzenlemelerde uluslararası düzenlemelere uyumu amaçlayan değişiklikler sermaye yeterliliğini, bankacılık ürün ve hizmet talebini,

- Büyümeyi destekleyen düzenleme ve uygulamalar kredi talebini,

- Hazine garantili ve KGF kefaleti ile kullandırılan krediler kredi arzını, olumlu yönde etkilemiştir.

- Kamu kesiminin kaynak talebi artmıştır.

- Enflasyon hedefin üzerinde kalmıştır.

- TL’nin başlıca yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalı bir seyir izlemiştir.

- Yurtdışında faiz oranları yükselmiştir."