Merkez Bankası'ndan çalışma tebliği - YAZDIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Türkiye'de Enflasyon Sürecinde Beklentilerin Rolü: Dinamikler Son Dönemde Değişti mi?" konulu bir çalışma tebliği yayımladı.

  • GİRİŞ23.02.2021 17:43
  • GÜNCELLEME23.02.2021 17:43

TCMB, "Türkiye'de Enflasyon Sürecinde Beklentilerin Rolü: Dinamikler Son Dönemde Değişti mi?" konulu bir çalışma tebliği yayımladı.

Tebliğde şu ifadelere yer verildi;

"Bu çalışmada, enflasyon beklentilerinin enflasyon dinamikleri üzerindeki rolü incelenmektedir. 2018 yılındaki kur şokunu takiben enflasyonda yaşanan artış, enflasyonun beklentiler dâhil ana belirleyicilerine karşı duyarlılığının değişip değişmediğini analiz etmeye yönelik ilgi çekici bir dönem sunmaktadır. Bu amaçla, çalışmada enflasyon dinamiklerindeki değişimleri detaylı olarak inceleyebilmek için parametreleri zamana göre değişen bir Phillips Eğrisi modeli tahmin edilmektedir.

Eşanlı olarak enflasyon beklentilerinin formasyonunun nasıl şekillendiği de 2018 yılının ikinci yarısından sonra enflasyondaki hızlı yükseliş ve akabindeki kademeli düşüş dikkate alınarak incelenmektedir.

Çalışmadaki sonuçlar, enflasyon beklentilerinin enflasyon dinamikleri üzerinde önemli bir rolü olduğunu ve enflasyonun beklentilere duyarlılığının son dönemde pek değişmediğini ortaya koymaktadır.

Bu esnada, enflasyonun döviz kuruna duyarlılığı keskin bir şekilde artmış ve sonrasında sadece kısmen düzelmiştir. Öte yandan en dikkat çekici değişim, beklenti oluştururken geçmiş enflasyona verilen ağırlıkta yaşanmış; iktisadi ajanlar gerçekleşen enflasyona daha fazla önem atfetmeye başlamıştır.

Sonuçlarımız genel olarak, enflasyon beklentileri ve döviz kuru hareketlerinin Türkiye'de enflasyonun ana belirleyicileri olduğunu ve bu iki değişken arasındaki etkileşimin enflasyon üzerindeki etkiyi daha da artırdığını ortaya koymaktadır."