İhtiyaca uygun meslek eğitimi - YAZDIR

Son dönemde kapasite kullanım oranının arttığı imalat sanayiinde yeni atılımlar yapılacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılına dair ulusal hedefler kapsamında imalat sanayi daha da büyüyecek.

  • GİRİŞ22.11.2019 08:35
  • GÜNCELLEME22.11.2019 08:35
  • KAYNAKYENİ ŞAFAK

Sektörde yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği beceriler iş gücüne kazandırılacak. Yeni hedefler kapsamında mesleki eğitim ve yüksek öğretim iş dünyası ile entegre edilecek. Nitelikli insan kaynağı için istihdam teşvikleri basitleştirilecek ve bu teşviklerde öncelikli sektörlere ağırlık verilecek. 2020 yılında mesleki eğitim, iş gücünün niteliğini yükseltmeye yönelik geliştirilecek. Eğitim, istihdam, üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla eğitim-sektör iş birliği protokolleri yapılacak.

İŞÇİ YETİŞTİRİLECEK

Mevcutta meslek liselerinde 53 alanda iş dünyası ile imzalanmış 128 protokol bulunuyor. Protokollerin artırılması için Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, KOSGEB, üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülecek. Eğitim ve sektörlerin bulunacağı istişare toplantıları ile protokoller yapılacak.

Eğitim ve öğretim desteği verilen özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve meslek yüksek okullarında destek verilen alanlar güncellenecek. Bu okullar öncelikli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ihtisaslaşacak. Eğitim ve öğretim verilecek alanlar belirlenirken iş piyasasının insan kaynağı olan ihtiyacı olan alanlar sektör paydaşları ile birlikte tespit edilerek bu alanlar eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak.