2019 tediye ödeme tarihi belli oldu! Hangi işçiler ilave ödeme alacak? - YAZDIR

Kamu bünyesine çalışan işçilere ödenecek tediye (ilave ödeme) tarihleri belli oldu. Buna göre 2019 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 2019 tediye ödemeleri ne zaman? Hangi işçiler tediye alacak?

  • GİRİŞ01.02.2019 09:14
  • GÜNCELLEME01.02.2019 09:14

Uzun süredir merakla beklenen 2019 tediye ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı kararları ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 2019 tediyeler ne zaman ödenecek?

 

TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.

 

2019 TEDİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2019 tediye ile ilgili Resmi Gazete'de yer alan açıklama şu şekilde;

- 4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlave tediyenin birinci yarısı 31/1/2019, diğer yarısı ise 31/5/2019 tarihinde ödenecek.

Aralık ayında ilave tediye ödemeleri ayın 7’sinde, Ağustos ayında 17’sinde yapılmıştı. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oldu. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Son ödeme Aralık ayında gerçekleştirildi.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Kararına göre, ilave tediye ödemesinin yasal dayanağı olan 6772 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereği maden işletmelerinde yer altında çalışan işçilerin ilave tediyelerinin tamamı 23 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Öte yandan yeni asgari ücret ve yüzde 4 maaş  zammına göre 13 günlük 2019 yılı Ocak İlave Tediye ödemelerinde en düşük tutar brüt 1.152,97 TL olacak.

HANGİ İŞÇİLER İLAVE TEDİYE ALACAK?

6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun” düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılacak. Belirlenen tarihlerde 2 Nisan 2018 tarihinde  375 sayılı KHK’nın geçici 23 ncü maddesi kapsamında çalıştırılıp, taşerondan kamu kurum ve kuruluşlarına geçişleri sağlanan tüm işçilere ilave tediye ödemesi yapılacak.

Taşerondan Belediye Şirketine Geçen İşçiler İlave Tediye Ödemesi Alabilecek mi?

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 375 sayılı KHK’nın geçici 24 ncü maddesi kapsamında taşerondan belediye şirketlerine geçen işçiler ilave tediye ödemesi alamayacak. Belediyeler tarafından kurulan şirketlerin; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına girmemesi, Döner sermayeli bir kuruluş niteliği bulunmaması, Sermayesinin yarısından fazlası genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir sermaye şirketi statüsünde olmaması  3659 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurum veya kuruluş statüsünde de bulunmaması gibi sebeplerle, bu şirketlerde çalışan işçilerin ilave tediye ödenmesi alamayacağı açıklanmıştır. Bu sebeple belediye şirketlerine geçirilen işçiler 2019 yılı ilave tediye ödemelerinden faydalanamayacak.