Gümrük Muhafaza memurları özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor - YAZDIR

Gümrük Muhafaza Personeli Derneği, Gümrük Muhafaza Memurları ve Amirlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bazı resmi makamlar nezdinden temaslarını sürdürüyor.

  • GİRİŞ22.01.2019 12:01
  • GÜNCELLEME22.01.2019 12:01

Meslektaşlarının sorunları ile ilgili görüşülen Gümrük Muhafaza Personeli Derneği Başkanı Alp Eren Akgül,  Muhafaza Memurlarının gümrüklü yer ve sahaların asayişi ile kamu düzeni ve tüm Türkiye sathında kaçakçılıkla mücadelede görevlendirildiklerini ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında ülkemizin dördüncü adli kolluk teşkilatı olduğunu ifade etti.

Alp Eren Akgül, Gümrük Muhafaza teşkilatının sorunlarından bahsederken önceliklerinin diğer adli kolluk birimlerine tanınan özlük haklarının kendilerine tanınması ve bu özlük hakkı adaletsizliğinin giderilmesi için faaliyet yürütülmesi olduğunu açıkladı.

Akgül, söz konusu sıkıntıların bir kısmını maddeler halinde şu şekilde sıraladı:

  1. Gümrük Muhafaza Memurlarının % 92’si lisans, % 8’i yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır. Ancak yine de Muhafaza Memur ve amirlerinin ek göstergeleri, başka kurumlardaki birçok lise, hatta ortaokul mezunlarının bile altındadır. Sayıca az olmamız ve kamuoyunda adımızın yeteri kadar duyulmamasından dolayı bu kapsamda sesimizi duyurmakta sorunlar yaşıyoruz. Bu anlamda ek göstergelerimizin diğer mücadeleci birimlerle (Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik) eşitlenmesini talep ediyoruz.
  2. Gümrük Muhafaza Memurları 55 yaşında yaş haddinden emekli edilmektedir.  X- Ray operatörlüğü, uzun mesai saatleri, sınır kapılarının yerleşim yerlerine uzak olması gerekçeleriyle fiili hizmet tazminatının (Yıpranma hakkı), diğer mücadeleci birimlere olduğu gibi personelimize de tanınmasını istiyoruz.
  3. Silahlı ve resmi üniformalı olarak görev yapan Muhafaza Memurlarının, Genel İdari Hizmetleri (GİH) sınıfında istihdam edilmesi doğru bir uygulama değildir. Örneğin Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfları gibi müstakil bir hizmet kategorisinde değerlendirilmesini ve bu kapsamda hizmet tazminatlarımızın yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.
  4. Gümrük Muhafaza personelinin yer değiştirmeye tabii (rotasyon) bir sınıf olmasından ve beş ayrı bölgede görev yapmasından dolayı, görev yapılan yerlere uyum sağlama sorunları yaşanmaktadır. Buna ilaveten aynı gerekçelerle birçok Gümrük Muhafaza Memuru ailesi ile çocukları ayrı yaşamak mecburiyetinde kalmaktadır. Rotasyon uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini ve sınır kapısından diğer sınır kapısına tayinler ile geçici görevlendirmelerin yeniden düzenlenerek bölge sayısının azaltılmasını istiyoruz.

Gümrük Muhafaza Personeli Derneği Başkanı Alp Eren Akgül, konuşmasının devamında bu sene 160. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın halk sağlığının korunması, terörün finansmanı ile mücadele ve ulusal güvenliği tehdit unsurları ile mücadele kapsamında devletimizin ve milletimizin menfaatine çalışmalar yürüttüğünü, bununla birlikte yaptıkları işin sınırı aşan suçlarla mücadele kapsamında değerlendirildiği zaman uluslararası güvenlik çalışmalarına da katkı sağladığının yadsınamayacağını ifade etti. Bu doğrultuda 5.000 (beş bin) personelden müteşekkil bu teşkilatın 2017 yılında 27 ton uyuşturucu madde ve yaklaşık 3 milyar TL kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdiğini, bu rakamın 2018 senesinde daha da arttığını belirtti.

Başkan Akgül, sözlerinin sonunda yapılan çalışmalar neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Muhafaza teşkilatının taleplerindeki haklılığına inanarak konuyu TBMM’ye taşıdığını ve grup olarak bir kanun teklifinin TBMM Komisyonu’na iletildiğini açıklayarak Cumhur ittifakı kapsamında bahse konu teklifin yasalaşması için AK Parti ve MHP Milletvekillerinin desteklerini beklediklerini ifade etti.