Maliye Bakanlığı`nın hedefleri belli oldu - YAZDIR

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak icraatlar da belli oldu.

  • GİRİŞ13.12.2018 16:48
  • GÜNCELLEME13.12.2018 16:48

Bakanlık tarafından 11 eylemin hayata geçirilmesi  hedeflenirken, Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak.

Yeminli mali müşavir raporuyla nakden talep edilebilen KDV iade  tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin  sistem geliştirilecek. Defter beyan sisteminin kapsamının, işletme hesabı esasına  göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacak.

Bakanlık çalışmaları kapsamında özel sermaye yatırımlarının  artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması  için Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.

Eylem planı kapsamında en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak  taahhüdünde bulunulacak.

Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla  Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına  ilişkin ikincil düzenlemeler yapılacak.

Kitle fonlaması düzenlemelerinin yürürlüğe konması hedeflenirken, Açık  Veri Paylaşım Portalı'nın hazırlanması ve kullanıma açılması sağlanacak.

Vergi dışı gelirlere yönelik Ortak e-Tahsilat Platformu'nun devreye  alınması için adım atılacak. İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 5 yeni hizmet  eklenecek.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI EYLEMLERİ

Öte yandan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda Strateji ve Bütçe  Başkanlığının yürüteceği 6 eylem de yer aldı.

Buna göre, kamu-özel iş birliği modeline ilişkin çerçeve mevzuat  çalışması tamamlanacak. Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi  Projesi geliştirilecek. Bütün kamu kurumlarını kapsayan Kamu Yatırımları Bilgi  Sistemi oluşturulacak.

Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlem süreçlerinin  tümüyle elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin proje  başlatılacak.

Program bazlı bütçeleme sistemine geçiş için program yapısı  oluşturulacak. Öte yandan Başkanlıkça, Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı  hazırlanacak.