Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı! Kimler başvuru yapabilir? - YAZDIR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi JSGA bünyesine 38 akademik personel alımı yapılacak. Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

  • GİRİŞ14.06.2018 10:02
  • GÜNCELLEME14.06.2018 10:02

Devlet Personel Başkanlığının yayımladığı ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine farklı unvanlarda olmak üzere, toplamda 38 akademik personel alımı yapılacak. Alım yapılacak akademik personel Öğretim Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Doçent olarak istihdam edilecek. Peki başvurular ne zaman başlıyor?

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak, c. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten en az yetmiş (70) puan almış olmak,

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda ;

(1) Aşağıdaki bölümlerin birinden mezun olmak, (İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması gerekmektedir.) (a) İngilizce Öğretmenliği,

(b) İngilizce Mütercim Tercümanlık,

(c) İngiliz Dili ve Edebiyatı,

(d) Amerikan Kültür ve Edebiyatı,

(e) İngiliz Dil Bilimi,

- 01 Temmuz 2018 tarihi itibariyle en az 3 (üç) akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak. (Yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlarda en az 1 akademik yıl Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi olma şartı aranır.)

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından son üç yılda en az (85) puan veya uluslararası geçerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl iş tecrübesi olmak,

g. Araştırma Görevlisi kadroları için başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak, - Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

- Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş puan (100) ve üstünü almak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

DOÇENTLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak, - 2547 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek atanacağı alanda ilgili doçentlik unvanını almış bulunmak veya bu kanunun 27’nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak,

- Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puan (200) ve üstünü almak,

-  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

 

Söz konusu ilanlara 04 Haziran 2018 ile 03 Temmuz 2018 tarihleri arasında,  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 09805 Beytepe/Çankaya/Ankara adresinden başvuru yapabilirsiniz.

İlanın Detaylarını Görmek İçin Tıklayınız...