Gelir uzmanları memnun değil! - YAZDIR

Gelir ve gelir uzman yardımcılarının yüzde 46,9'u kurumunda bulunmaktan memnun değil. Bunda en büyük sebep ise özlük hakları...

  • GİRİŞ14.06.2016 17:21
  • GÜNCELLEME14.06.2016 17:25

Varyans Araştırma şirketi tarafından Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve yardımcılarına yönelik kurumsal memnuniyet araştırması yapıldı. Ağırlıklı olarak kurum ve pozisyon memnuniyetinin yanı sıra genel talep, beklenti ve eleştirileri de tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada, katılımcılara ilk olarak kurumdan memnun olup olmadıkları sorulmuş, gelir uzmanı ve uzman yardımcılarının yüzde 46,9’undan kurumda bulunmaktan memnun olmadıkları cevabı alınmıştır.

Devamındaki sorularda ise bunun sebeplerine ve kurumdan beklentilere yönelik sorular sorulmuş katılımcıların yüzde 81,5 gibi büyük bir çoğunluğu Gelir Uzmanlığı mesleğini kariyer anlamda yeterli görmediğini yüzde 76,2 si mesleki eğitimlerin yetersiz olduğunu belirtmiştir.

EN BÜYÜK SORUN ÖZLÜK HAKLARI

Araştırmada anketi cevaplayan Gelir Uzman ve Yardımcılarına kurumdan ne gibi bir beklentileri olduğu sorulduğunda cevapların neredeyse tamamının özlük hakları ve yetki- sorumluluk verilmesi başlığında toplandığı görülmüştür. Burada dikkat çeken husus çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi kadar (oran yüzde 45,3) kendilerine yetki ve sorumluluk verilmesi talebi (oran yüzde 40,8) olmuştur. 

Ankete katılanlara kuruma aidiyet açısından kurumdan ayrılma gibi bir düşüncelerinin olup olmadığı sorulduğunda yüzde 41,89 unun kurumdan ayrılıp başka kurumlara geçmeyi düşündükleri buna sebep olarak ise yüzde 45,6'sı  özlük haklarının iyi olmamasını, yüzde 28,2 si  yetki ve sorumluluk verilmemesini, yüzde 18,7'si de kurum içi hiyerarşinin fazla olmasını göstermiştir. 

YÜKSELMEK İSTEMİYORLAR

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuçta Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcılarının yüzde 51,26'sının meslek içi görevde yükselme sınavlarına girmeyi düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın ayrıntıları şu şekilde: