Elektronik ihaleler 800 milyonu cepte bıraktı - YAZDIR

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektronik ihalelerin, elektronik satın almaların ihale sürecini kolaylaştırdığını belirterek, "Şu anda 800 milyon dolarlık bir tasarruf sağladı bize" dedi.

  • GİRİŞ27.05.2014 12:18
  • GÜNCELLEME27.05.2014 12:18
  • KAYNAKAA

Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslami Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası tarafından, OECD-SIGMA ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile işbirliği içerisinde, Türkiye Kamu İhale Kurumu ve Dünya Bankası'nın ev sahipliğinde düzenlenen "10. Kamu Alımları Bilgi Değişim Platformu" toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında Bakan Şimşek, toplantının paydaşlarıyla birlikte çok farklı bölgesel konularda işbirliği yaptıklarını, bunlardan bazılarının kamu ihaleleri, kamu alımları, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele olduğunu söyledi.

Şimşek, bu konuların uzun vadede sürdürülebilir büyüme sağlamak için önemli unsurlar olduğunun altını çizerek, kurumların niteliğinin de en az demografik bilgiler kadar, en az verimlilik kadar önemli olduğunu anlattı.

Platforma Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şimşek, kendinden önceki konuşmacıların bahsettiği performansın ölçülmesi, performansın izlenmesi gibi konulara işaret ederek, kurumların iyileştirilmesi için bu konuların kritik olduğunu vurguladı.

Mehmet Şimşek, kamu alımları ve hizmet sunumunda son derece rekabetçi bir sisteme sahip olunması gerektiğine, şeffaf ve etkin bir sisteme ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Kamu alımları ya da satın almalar KOBİ'leri desteklemek amacıyla bir araç olarak da kullanılabilir. KOBİ'ler pek çok bölgenin bel kemiğini oluşturmaktadır. Diğer taraftan kamu alımları ya da satın alma süreçleri yeşil ekonomiyi de geliştirebilir. Daha fazla Ar-Ge çalışması yapılmasına ön ayak olabilir. İşte bu noktada bölgesel işbirliği çok daha iyi satın alma politikaları kanalıyla teşvik edilebilir" diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'de yaşanan zorluk ve kaydedilen ilerlemelere atıfta bulunarak, mevcut Kamu İhalesi Kanunu'nun çıkarıldığı dönem için çok ilerici ve yeterli bir yasal çerçeveye sahip olduğunu belirtti.

Gelinen noktada bir takım değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç olduğunu bildiren Şimşek şöyle devam etti:

"AB'nin yeni bir takım stratejileri, direktifleri ortaya çıktı. O yüzden bundan sonra, geleceğe doğru adımlar atarken bizim önümüzdeki temel konulardan biri, mevzuatımızı da buna göre güncellemek olacak. Yani AB'nin 2020 stratejisiyle uyumlu hale getirmek olacak. Diğer taraftan Dünya Bankası'nın satın alma konusunda bir takım kılavuzları,, rehberleri var. BM'nin aynı şekilde model bir kanunu var. Elimizde hali hazırda örnekler var, dolayısıyla Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bütün bunları inceleyerek mevcut yasal altyapımızı ve çerçevemizi daha etkin bir hale getireceğiz. KOBİ'lerin de bu sürece katılımını teşvik edeceğiz. Sosyal ve çevresel koşulları da dikkate alacağız, çevre dostu, yeşil satın almaları, daha fazla Ar-Ge yapılmasını teşvik edeceğiz. Aynı şekilde çalışma kanunumuzda da yapacağımız bir takım değişikliklerle bu uyumu sağlamaya çalışacağız."

Bakan Şimşek yapılması gereken çok şey olduğunu dile getirerek, çalışma mevzuatında yapılacak değişikliklerle engelli vatandaşların iş gücüne katılımını sağlamaya çalışacaklarını, diğer taraftan politikaların da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

2012 yılında 92 gün olan ihalelerin ilan olarak çıkmasından sözleşmeye bağlanması arasında geçen sürenin şu anda 85 güne indiğini ifade eden Bakan Şimşek, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Elektronik ihalelerin de süreci kolaylaştırdığına işaret eden Şimşek, "Şu anda 800 milyon dolarlık bir tasarruf sağladı bize... Bunun yanı sıra şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele bizler için de bir öncelik olmaya devam ediyor. Yolsuzlukla mücadele konusunda Türkiye önemli ilerlemeler kaydetti ama bu konuda çalışmalarımız devam edecek " dedi.