KOBİ’lere sigortalı teminat

Salgın koşullarından normale geçiş sürecinde işletmelerin finansmana kolay erişimi için BDDK yeni bir düzenlemeye gitti.

KOBİ’lere sigortalı teminat
KOBİ’lere sigortalı teminat
GİRİŞ 14.07.2021 09:25 GÜNCELLEME 14.07.2021 09:25

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşın ve iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı. Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik eylemler kapsamında ‘Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i takiben ‘Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte yapılan bir değişiklik de KOBİ’lerin finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununun azaltılmasına yönelik oldu.

İKİNCİ GRUP TEMİNAT SAYILACAK

Yeni düzenlemeyle Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Poliçelerinin ikinci grup teminat olarak sayılması sağlandı. Böylelikle KOBİ’lerin alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin sağlanması suretiyle KOBİ’lerin finansmana erişimin kolaylaştırılması adımının desteklenmesi hedeflendi. Ayrıca, lisanslı depoculuk ile çiftçiye ve tarımsal üretimin gelişimini sağlayan elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) daha yüksek teminat oranı ile dikkate alınması da getirilen diğer bir yenilik olarak öne çıktı.

SAĞLIKLI FİNANSMAN İMKANI TANINDI

Bankaların uygun kredi tahsis, izleme, rehabilitasyon ve sorunlu alacak çözümleme süreç ve politikalarını oluşturan ilgili yönetmelik, sağlıklı finansmana da ortam hazırlayacak. Ayrıca yönetmelik, yaşama şansı olan şirketlerin finansal ve/veya operasyonel yeniden yapılandırma yoluyla yaşatıldığı ancak borç ödeme kapasitesi çok zayıf olan ya da hiç olmayan borçlulardan olan alacakların aktiften silme, varlık yönetim şirketlerine devir gibi yöntemlerle banka bilançolarından etkin şekilde temizlendiği proaktif bir yapının oluşturulması için önem taşıyor.

ŞİRKETLERE CAN SUYU OLDU

Devreye alınan yönetmeliklerle KOBİ’lerin finansman sorunları birer birer aşılırken, özellikle salgın sürecinde işletmelere sağlanan desteklerle de firmaların kaybı en aza indi. Salgın önlemleri kapsamında finansman sorunu ve işçilik maliyetlerine karşı desteklenen KOBİ’lerin kârı rekor kırdı. İSO İkinci 500 listesinde yer alan kuruluşların yarattığı katma değerdeki milli gelir anlamında kârın payı 2020’de yüzde 29,3’ten yüzde 44,1’e çıktı. 500 şirketin üretimden net satışları yüzde 6 artarken, ihracatı da yüzde 1,2 yükseldi.

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI NELERİ KAPSIYOR?

- Sistemle, cirosu 125 milyon liranın altında olan KOBİ’lerin vadeli çekli veya açık hesap alacakları teminata alınabiliyor.

- Poliçe döneminde yapılan ilave kredi limitleri Türk Reasürans risk ekibi tarafından analiz edilerek tahsis edilebiliyor.

- Tazminat halinde ödenmemiş alacağın tahsilat/takip işlem masrafları sigorta şirketi ile yapılan sözleşme kapsamına alınıyor.

YAZDIR