Dönüşümlü Temsil: Bu Yıl Memur-Sen ILO’da

Çalışma hayatının küresel düzeydeki en etkili kuruluşu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yetkili karar organı Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 107. Toplantısı’nda, Türkiye’nin emek kesimini Memur-Sen temsil edecek.

Dönüşümlü Temsil: Bu Yıl Memur-Sen ILO’da
Dönüşümlü Temsil: Bu Yıl Memur-Sen ILO’da
GİRİŞ 26.04.2018 18:16 GÜNCELLEME 26.04.2018 18:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 107. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda çalışan kesimi temsilinin Memur-Sen tarafından yerine getirileceğini 19 Nisan 2018 tarihli yazıyla en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonlarına bildirdi.

Bakanlık söz konusu yazıda, 106. Konferansta emek kesiminin temsili konusunda yaşanan kriz sonrasında geçen yıl taraflarla birlikte yapılan toplantılar sonucunda varılan “dönüşümlü temsil” kararına atıf yaparak, “en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu” olması gerekçesiyle Memur-Sen temsilcisinin 107. Genel Konferansta çalışan kesimi delegesi olacağına karar verdi. Geçen yıl yapılan 106. Konferans’ta, dönüşümlü temsil uygulamasının işçi sendikaları konfederasyonlarıyla başlaması kararına bağlı olarak en çok üyeye sahip Türk-İş temsilcisi delege olarak yer almıştı.

 

 

107. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Türkiye emek kesimi delegeliğinin Memur-Sen temsilcisi tarafından yürütülecek olmasıyla, ILO’da çalışanların temsilini ilk defa kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu üstlenmiş olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, “28 Mayıs’ta başlayacak 107. Konferans’ta Türkiye’nin emek kesiminin Memur-Sen tarafından temsil edilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Emek kesiminin ILO’da temsilinde “dönüşümlü temsil” uygulamasına geçilmesi konusunda geçen yıl emek kesimi taraflarının görüşleri alınarak varılan kararı, demokratik katılım ve etkili sosyal diyalog açısından Türkiye’nin geldiği nokta bakımından son derece önemli ve değerli görüyoruz. Çalışma hayatının dünya ölçeğindeki sorunlarına çözüm aranması, emeğin küresel dayanışması noktasında benzersiz konumda olması nedeniyle, ILO Genel Konferansı’nı hem ülkemiz hem de dünya emekçileri açısından küresel sosyal diyalog platformu olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Esen sözlerini şu şekilde sürdürdü: “107. Konferansta “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek için ILO Kalkınma İşbirliği, Çalışma Hayatında kadınlara ve erkeklere yönelik şiddet ve taciz, Adil Küreselleşme İçin Sosyal Adalet ILO Bildirgesinin İzlenmesi başta olmak üzere hem kamu görevlilerini hem de işçi kesimini doğrudan ilgilendiren gündem maddelerinin olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle, ILO’da emek kesimi delegeliğinin Memur-Sen tarafından yürütüleceğine ilişkin yazı bize ulaştıktan hemen sonra, emek kesiminin haklarını savunma, görüşlerini belirtme noktasında sorumlu davranmaktan kaçınmayacakları inancıyla, Türk-İş, Hak-İş, Disk, Kamu-Sen ve Kesk’e, 107. Konferansın gündem maddeleriyle ilgili görüşlerini, değerlendirmelerini ve Memur-Sen temsilcisinin delege sıfatıyla Konferansa hitaben yapacağı konuşmada yer verilmesini istedikleri hususları bildirmelerini istedik.”

 “Memur-Sen’in ILO’daki temsilinin kurumsal bir temsil değil Türkiye’nin bütün emek kesiminin temsili olduğunu, konu emek, emekçiler ve emeğin hakkı, sorunları olduğunda kamu görevlisi-işçi farklılaşması değil memur sendikası-işçi sendikası dayanışması yaklaşımıyla davranacağımızı sürekli ifade ettik” diyen Esen, “Geçen yıl, nasıl Türk-İş, Memur-Sen’in de, Kamu-Sen’in de, Hak- İş’in de görüşlerini yansıtma sorumluluğunu üstlenmek durumundaysa bu yıl da Memur-Sen olarak biz, diğer Konfederasyonların görüşlerini yansıtma ve Türkiye’nin emek kesimini bütüncül bir bakış açısıyla temsil sorumluluğuyla davranmak durumundayız. Memur-Sen olarak, hem Türkiye’de hem de küresel düzlemde çalışma hayatı konularına, emek kesiminin beklentilerine ve eleştirilerine dair bilgi ve birikimimizi, ILO’ya taşıyacağız” diye konuştu.