Türkiye vergi yükünde sondan 4. sırada

Maliye Bakanlığının Ekonomik Veriler Raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye OECD'de 33 ülke arasında vergi yükü açısından sondan 4'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye vergi yükünde sondan 4. sırada
Türkiye vergi yükünde sondan 4. sırada
GİRİŞ 28.05.2011 12:41 GÜNCELLEME 28.05.2011 12:41
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Türkiye'de en fazla vergi mal ve hizmet için ödeniyor. Adil vergilemenin en temel göstergelerinden olan gelir ve kazanç üzerindeki vergi yükü, ülkemizde bazı gelişmiş ülkelerin altıda biri seviyesinde bulunuyor.

Maliye Bakanlığının Ekonomik Veriler Raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye OECD'de 33 ülke arasında vergi yükü açısından sondan 4'üncü sırada yer alıyor. Danimarka'da yüzde 48, İsveç'te yüzde 46,2, İtalya'da yüzde 43,4, Fransa'da yüzde 41,8, Almanya'da yüzde 36,8, İngiltere'de yüzde 34,2, Yunanistan'da yüzde 29,3, Japonya'da yüzde 26,5 olan vergi yükünde, OECD ortalaması da yüzde 34,7 şeklinde hesaplanıyor.

Türkiye, vergi yükünde sadece yüzde 24'lük orana sahip ABD, yüzde 18,1'lik oranı olan Şili ve yüzde 16,9'luk oranı olan Meksika'yı geride bırakıyor.

Ancak Türkiye'de vergi yükü bakımından oranda değil, yükün dağılımında büyük sorun yaşanıyor. ''Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması'' temel ilkesi, Türkiye'de kayıt dışılık, yüksek vergi kaçağı ve diğer nedenlerle yeterince uygulanamıyor. Maliye Bakanlığı da, mevcut tablonun değişmesi için alt yapı ve mevzuata dönük yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

GELİR VE KAZANÇ VERGİLERİ DÜŞÜK 

Verilere göre, gelişmiş ülkelerin hemen hemen tümünde vergi yükünde, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor. Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın ancak yüzde 5,9'unu meydana getiren gelir ve kazanç üzerindeki vergiler, Danimarka'da yüzde 29,5'luk bir orana ulaşıyor.

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergileri oranı, Norveç'te yüzde 18,4, İzlanda'da yüzde 16,7, İsveç'te yüzde 16,3, Belçika'da yüzde 15,5, İngiltere'de yüzde 13,2, Almanya'da yüzde 10,7, ABD'de de yüzde 9,8 olarak hesaplanıyor.

Bu ülkelerde mülkiyet üzerindeki vergi yükü de yüzde 2 ile 3'ler düzeyinde seyrediyor. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, ABD'de GSYH'nin yüzde 3,3'ünü, Fransa'da yüzde 3,4'ünü, Kanada'da yüzde 3,5'ini,  Belçika'da da yüzde 2'sini meydana getiriyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 0,9'da kalıyor.

Gelir ve kazançtaki vergi yükünde OECD ortalaması yüzde 12,5, mülkiyet üzerindeki vergi yükünde OECD ortalaması da yüzde 1,8 şeklinde belirleniyor. 

MAL VE HİZMETTE VERGİ YÜKÜ YÜKSEK

Buna karşılık Türkiye'de mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin yükü yüzde 11,2'yi buluyor. Türkiye, bu oranla yüzde 10,8'lik OECD ortalamasını bile aşıyor.

Mal ve hizmet üzerindeki vergi yükü, ABD'de yüzde 4,4, Yunanistan'da yüzde 10,6, İngiltere'de yüzde 10, Almanya'da yüzde 11, Fransa'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,9, İtalya'da yüzde 10,6, Danimarka'da da yüzde 15,3.

Sosyal güvenlik primlerinin meydana getirdiği vergi yükü de, ülkemizde yüzde 6 civarında bulunuyor. Danimarka'da yüzde 1 olan sosyal güvenlik yükü, Belçika'da yüzde 14,4, Fransa'da yüzde 16,4, Hollanda'da yüzde 14,5, Almanya'da yüzde 14,4'e ulaşıyor.

Söz konusu oran, İngiltere'de yüzde 6,8, ABD'de yüzde 6,5 olarak hesaplanıyor. Sosyal güvenlik yükündeki OECD ortalaması da yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

Diğer vergiler de, Türkiye'de GSYH'nin yüzde 0,5'ini meydana getiriyor. 

Ülkeler          Vergi    Gelir-Kazanç     Sosyal      Mülkiyet      Mal-Hizmet  
                    Yükü      Üzerinden       Güvenlik    Üzerinden     Üzerinden   
                     Alınan Vergi     Primleri    Alınan Vergi  Alınan Vergi
---------         ---------   ------------   ------------  ------------  ------------
Danimarka     48,0        29,5            1,0          1,9           15,3       
İsveç             46,2        16,3           11,3          1,1           13,5         
İtalya            43,4        14,2           13,8          2,7           10,6      
Finlandiya     43,0        15,5           12,8          1,1           13,6      
Belçika          42,9        15,5           14,4          2,0           10,9      
Avusturya     42,6        11,9           14,9          0,5           12,0      
Fransa          41,8         8,7           16,4          3,4           10,5      
Norveç          41,0        18,4            9,8          1,2           11,6       
Macaristan    39,0         9,6           12,3          0,8           15,4      
Hollanda       38,8        10,6           14,5          1,6           11,8      
Slovenya       37,7         7,9           15,1          0,6           14,1       
Lüksemburg  37,4        13,2           11,3          2,5           10,4
Almanya        36,8        10,7           14,4          0,8           11,0
Portekiz         35,1         9,3           11,5          1,3           12,9
Çek Cum.       34,6         7,4           15,3          0,4           11,6
İngiltere        34,2        13,2            6,8          4,2           10,0
Polonya         34,2         8,1           11,4          1,2           13,0
İzlanda          34,1        16,7            2,9          2,1           11,9
İsrail              31,4         9,4            5,4          3,0           12,3
Kanada          31,1        14,2            5,0          3,5            7,7
Y.Zelanda       31,0        17,6            0,0          2,0           11,4
İspanya         30,6         9,2           12,1          2,0            7,1
İsviçre           30,3        14,5            7,1          2,4            6,3
Yunanistan    29,3         7,4           10,0          1,3           10,6
Slovakya       29,2         5,6           12,6          0,4           10,5
İrlanda          27,7        10,0            5,5          2,3            9,7
Avustralya    27,1        16,0            0,0          2,2            7,4
Japonya       26,5         7,7           10,9          2,7            5,1
Kore             25,6         7,3            5,8          3,0            8,2
Türkiye         24,6         5,9            6,0          0,9           11,2
ABD              24,0         9,8            6,5          3,3            4,4
Şili                18,1         5,6            1,5          0,6           10,0
Meksika        16,9         5,0            2,9          0,0            8,8
OECD Ort.     34,7        12,5            9,0          1,8           10,8

KAYNAK: AA
YORUMLAR 2
  • halim kaya 13 yıl önce Şikayet Et
    asuman kardeş haberi yanlış anladın. Bu olumlu bir tablo değil burada anlatılan dolaylı vergiler ile halk üzerinden vergi alınıyor. Kazanan ticaret yapandan az vergi alınıyor deniliyor. Tabi şunda haklı olabilirsin ki yinede bir çok avrupa ülkesinden daha iyiyiz, ancak şunu da unutmamak gerekir. Sosyal devlet anlayışında onların çok gerisindeyiz. Bu manada bakıldığında aynı oranda vergi veriyorsak aynı oranda hizmet almalıyız. elbetteki buda olacak inşallah ancak bir ülke bu kadar kolay düzlüğe çıkmıyor Bakınız yunanistan ne haldeydi ne oldu. Bizde ondan farklı değildik. IMF memur maaşlarına karışırdı. Şimdi ise hiç bir şeyimize karışamıyor. Bu anlamda bakıyorsan evet iyi yoldayız.
    Cevapla
  • asuman doğuş 13 yıl önce Şikayet Et
    olumlu sinyaller. gidişat iyi dahada iyi olacak inşallah..
    Cevapla