Halkın yüzde 46'sı geçimini zor sağlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının 2010 yılı sonuçlarından yapılan hesaplamaya göre, halkın yüzde 46,2'si geliriyle ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.

Halkın yüzde 46'sı geçimini zor sağlıyor
Halkın yüzde 46'sı geçimini zor sağlıyor
GİRİŞ 12.03.2011 10:52 GÜNCELLEME 12.03.2011 10:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, halkın yüzde 46,2'si geliriyle ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının 2010 yılı sonuçlarından yapılan hesaplamaya göre, ülke genelinde hanehalklarının yüzde 13,1'i geliriyle hanehalkı ihtiyaçlarını ''çok zor'', yüzde 33,1'i de ''zor'' karşıladığını belirtti.

Geçim zorluğu yaşamadığını belirtenlerin oranı yüzde 39,6, geçimini kolay sağladığını belirtenlerin oranı yüzde 12,3, ''çok kolay'' geçindiğini belirtenlerin oranı da yüzde 1,9 oldu.

Gelir grupları itibariyle hanehalklarının ihtiyaçlarını karşılama düzeyine bakıldığındaysa, asgari ücretlilerin durumu dikkati çekti. Geliri 630 liraya kadar olan bu grubun yüzde 30,7'si çok zor, yüzde 42,4'ü de zor geçindiğini bildirdi. Bu gruptakilerden yüzde 22,4'ü geçimini ''orta'' düzeyde sağladığını ifade ederken, yüzde 4,3'ü ''kolay'', yüzde 0,3'ü de ''çok kolay'' geçinebildiğini söyledi.

Bu oranlar aylık geliri 3 bin 851 lira ve üzeri olan grupta ise tam tersi yönde sıralandı.

Bu kesim içinde geçinmekte ''çok zorlanan'' bulunmazken, zorlandığını belirtenlerin oranı yüzde 4,6'da kaldı. Söz konusu grubun yüzde 29,7'si orta, yüzde 47,2'si kolay, yüzde 18,5'i de çok kolay ay sonunu getirebildiğini kaydetti.

KALABALIK AİLELER ZOR GEÇİNİYOR

Hanehalkını oluşturan kişi sayısına göre geçinme düzeyine bakıldığında ise 7 kişi ve üzerindeki grubun ağırlığı dikkati çekti.

7 kişi ve üzerindeki hanehalklarında kolay ve çok kolay geçinebildiğini belirten kimse olmadı. Bu grubun yüzde 39,8'i ''çok zor'', yüzde 7,4'ü ''zor'', yüzde 52,9'u ''orta düzeyde'' geçimini sağlayabildiğini kaydetti.

4 kişiye kadar hanelerde zor geçindiğini belirtenlerin oranı yaklaşık yüzde 50 düzeyinde oldu. Bu gruplarda orta düzeyde geçimini sağladığını belirtenlerin oranı da yüzde 37-38 civarında oldu. Kolay ve çok kolay geçinenler yüzde 13-14 seviyesinde kaldı.

TABLO

2010 yılı itibariyle gelir grubuna göre, gelirin hanehalkı ihtiyacını karşılama durumu şöyle:

     Gelir Grubu   Çok Zor  Zor Orta  Kolay  Çok Kolay
       -----------      -------   -----  ------   -----   -----
          0-630        30,7    42,4  22,4    4,3     0,3
      631-990        14,2    40,4  38,0    6,6     0,9
   991-1.650          8,0    30,9  46,8  13,2     1,2
1.651-2.750          2,5    22,6  53,4  20,0     1,6
2.751-3.850          2,1    15,0  46,6   27,3    9,1
3.851-.                      -      4,6  29,7   47,2  18,5

ÜLKE GENELİ     13,1   33,1 39,6  12,3    1,9

2010 yılı itibariyle, hanedeki kişi sayısına göre gelirin hanehalkı ihtiyacını karşılama durumu ise şöyle oldu:

Hanehalkı         Çok Zor  Zor   Orta  Kolay Çok Kolay
-----------             -------   -----  ------   -----    -------
    1-2                  12,3    32,7  40,3  12,8     2,0                  
    3-4                  12,9    35,3  38,8  11,3     1,7
    5-6                  28,3    34,9  25,6  11,2      -
    7-.                   39,8     7,4  52,9     -          -

ÜLKE GENELİ    13,1   33,1 39,6   12,3    1,9

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ