Sismik izolatör ve kauçuktan taşıyıcı kolon üretimine teşvik arttı

Sismik izolatör ve kauçuk kolon üretimine yönelik yatırımlar 5 ve 6. bölge yatırım teşvikleriyle desteklenecek.

Sismik izolatör ve kauçuktan taşıyıcı kolon üretimine teşvik arttı
Sismik izolatör ve kauçuktan taşıyıcı kolon üretimine teşvik arttı
GİRİŞ 10.03.2023 16:41 GÜNCELLEME 10.03.2023 16:41

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmeyecek.

"Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı ve benzeri)" 5. bölge desteklerinden faydalanabilecek. Bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacak.

Daha önce söz konusu yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabiliyordu.

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara ilave olarak "bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların" tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacak.

6 Şubat'tan önce müracaat edilen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın 3 yıl uzatılmış sayılacak.

Depremlerden etkilenen yerlerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında; yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin, "3/2023 dönemi" vadesinden "3/2025 dönemi" vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dahil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kar payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmeyecek. Geri ödemenin ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca, "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı tablosunda Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Sivas illerine karşılık gelen satırlara "derinin tabaklanması ve işlenmesi" sektör kodu eklendi.

KAYNAK: AA
Tuğba Bozkurt Haber7.com - Editör
Haber 7 - Tuğba Bozkurt