DUY kapsamındaki yükümlülükler 30 gün süreyle ertelendi

Deprem bölgesinde Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki yükümlülükler 30 gün süreyle ertelendi.

DUY kapsamındaki yükümlülükler 30 gün süreyle ertelendi
DUY kapsamındaki yükümlülükler 30 gün süreyle ertelendi
GİRİŞ 08.02.2023 13:51 GÜNCELLEME 08.02.2023 13:51

Deprem bölgesinde Elektrik Piyasası DUY kapsamındaki yükümlülükler 30 gün süreyle ertelendi.

EPİAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem neticesinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya illeri, meydana gelen depremden olumsuz etkilenmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 06.02.2023, 08.02.2023 tarihli ve E. 630516, E. 631245 sayılı yazılar ile bahse konu bölgede faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunan şirketler ile ilgili OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu ve şirket merkezi yukarıda belirtilen illerde olan tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki yükümlülüklerinin ertelenmesine dair bildirim yapılmıştır.

İlgili yazı ile 6 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 30 gün boyunca,

Anılan illerde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin ve şirket merkezi yukarıda belirtilen illerde olan tedarik şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu avans ödemelerinin ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesi,

Avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmaması,

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu illerde kurulu ve işletmede olan üretim tesisleri ile görevli tedarik şirketleri ile OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu ve şirket merkezi yukarıda belirtilen illerde olan tedarik şirketlerinin oluşacak dengesizlik miktarları için DUY kapsamında yapılan dengesizlik hesaplamalarında söz konusu miktarların ilgili uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilmesi,

DUY ve Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, söz konusu piyasa katılımcılarının sunmakla yükümlü oldukları teminatların bulundurulmaması halinde, ilgili mevzuatta yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanmaması,

Söz konusu piyasa katılımcıları için Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenen tedbir hükümlerinin uygulanmaması,

Söz konusu illerde faaliyet gösteren üretim tesisleri için DUY'un 110 uncu maddesi uyarınca üretim programından sapma tutarlarının (KÜPST) hesaplarında kullanılan beklenen uzlaştırma dönemi üretim miktarından sapma (KÜPSM) miktarlarının "0" (sıfır) olarak dikkate alınması,

İhtiyaç olması halinde gün öncesi piyasasına ilişkin süreçlerin revize edilerek ilgili piyasa katılımcılarına duyurulması belirtilmiştir."

Özgür Gündüz Haber7.com - Editör
Haber 7 - Özgür Gündüz