Tarım yatırımlarında destek limitleri artırıldı

Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesinde hibeye esas proje alt ve üst sınırları artırıldı.

Tarım yatırımlarında destek limitleri artırıldı
Tarım yatırımlarında destek limitleri artırıldı
GİRİŞ 29.11.2022 09:23 GÜNCELLEME 29.11.2022 09:23

Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konulan tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesinde hibeye desteği sağlanacak proje alt ve üst limitleri artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2020/24 ve 2020/25 sayılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğlerde düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, daha önce desteklemeye dahil olan "tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler" ibaresi "birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri" şeklinde değiştirildi.

Bu kapsamdaki gerçek kişiler ile birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri tüzel kişilerin tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas olacak üst sınırlar; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5 milyondan 7 milyon liraya, tamamlama olan başvurularda 3.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yenileme/modernizasyon olan başvurularda 3 milyon TL'den 4 milyon TL'ye çıkarıldı. Hibe desteğine esas proje alt limiti ise 250.000 TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre, yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyeti, makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamayacak. Ancak, çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları ile su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları bu hüküm dışında tutuldu.

ALTYAPI YATIRIMLARINDA DA LİMİTLER ARTIRILDI

Aynı gazetede 2020/25 sayılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ değişiklikler yapan tebliğde yayımlandı.

Bu tebliğde yapılan düzenlemeyle, tebliğin 300,000 TL'ye kadar başvuruları tanımlayan "A iş planı"nda sınırlar; "5,000 TL ile 500,000 TL arası bütçeli başvurular" şeklinde, 20,000 TL ile 600,000 TL arasındaki başvuruları tanımlayan "B iş planı"ndaki sınırlar ise "50,000 TL ile 1 milyon TL arası bütçeli başvurular" olarak değiştirildi.

Bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas olabilecek üst sınırlar; "A iş planı" kapsamındaki projeler için 300,000 TL'den 500,000 TL'ye, "B iş planı" kapsamındaki projeler için de 600,000 TL'den 1 milyon TL'ye çıkarıldı. Projeye alt limitleri ise; "A iş planı" için 5,000 TL olarak kayda geçerken, "B iş planı" için 20,000 TL'den 50,000 TL'ye yükseltildi.

Özgür Gündüz Haber7.com - Editör
Haber 7 - Özgür Gündüz