Ekonomiye ilişkin "Torba Kanun" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ekonomiye ilişkin "Torba Kanun" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin "Torba Kanun" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
GİRİŞ 26.05.2022 19:58 GÜNCELLEME 26.05.2022 19:58
Bu Habere 11 Yorum Yapılmış

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi", HDP'nin "Yargılanan HDP'li siyasetçiler" ve CHP'nin "FETÖ borsası" konusundaki önergelerinin gündeme alınması önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda grup önerileri kabul edilmedi. Daha sonra ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi.

Kabul edilerek kanunlaşan düzenlemeye göre, mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek.

Yalnızca gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarları değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Böylece AB mevduat sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanacak.

Hakkında iflas kararı verilmeyen veya iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde ise İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen adi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacak.

TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Bankalarda söz konusu teknik altyapının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin kuralların TMSF Fon Kurulu tarafından belirlenmesi yönünde değişiklik yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yasayla sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonları da belirleniyor. Bu kapsamda ilgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hakim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; ilgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; Fon Kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

TMSF Fon Kurulu başkan yardımcılarının sayısı 2'den 3'e çıkarılacak.

TMSF'nin idari yapılanmasındaki görev dağılımı, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, ihtiyaca binaen müdürlük sayısı artırılacak.

TMSF'nin destek personelin istihdamına yönelik değişiklik yapılacak.

TMSF Fon Kurulu üyeleri ve Fon personelinin, Bankacılık Kanunu'nda yazılı görevlerine ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle Fon'un yaptığı ödemeyi ilgililerinden talep etmesi hususunda düzenleme yapılarak BDDK'nin yaptığı bu ödemeleri, kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklı tutulacak.

Bankacılık Kanunu ile TMSF'ye verilen görevlerin yanı sıra ilgili diğer kanunlar ve devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görevlerin ifası sırasında yapılan giderlerin de gerektiği hallerde, daha sonra ilgililerinden tahsili koşuluyla Fon bütçesinden karşılanabilmesi amacıyla ek düzenleme öngörülüyor.

Kanunla TMSF tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek geçmiş dönem borcuna dair kriterlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanıyor.

Finansal kiralama sözleşmeleri ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınacak, ihale bedeline isabet eden tutarın sıra cetveli kesinleşmeden ödenebilecek.

Sıra cetveline itiraz süresi, sıra cetvelinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün olacak.

Tasfiyesi TMSF eliyle yürütülen bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, hakim ortağı olan tüzel kişiler, bunların gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortağı olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin kan ve kayın hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir veya temlik suretiyle edinen üçüncü kişiler ile ortaklığın sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'unun altında kalan paylara sahip olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme ve kontrol imtiyazı veren paylara sahip olanlar, bu bankanın iflasına neden olanlar dağıtımdan pay alamayacak.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan pay alamayacak ve bunlara düşen pay Hazineye ödenecek.

Soruşturma veya kovuşturması devam edenlere isabet edecek tasfiye payı; kovuşturmaya yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacak. Cumhurbaşkanı istisnayı 30 Haziran 2022 veya 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

KAYNAK: AA
Yahya Gür Haber7.com - Gece Editörü
Haber 7 - Yahya Gür
YORUMLAR 11
 • Gonyalı asil 1 yıl önce Şikayet Et
  1980 darbe anayasasına tamamen dönülse , kargaşadan kurtuluruz. Hükümet ne yapacağını bilmiyor. Kötü karar kararsızlıktan iyidir.
  Cevapla
 • Doğrusu 1 yıl önce Şikayet Et
  Hizmetli memurmu işçimi cevabı yok yetmiş yıllık bir statü
  Cevapla
 • Karahanlı.....1212 1 yıl önce Şikayet Et
  EYT olunca çalışmaya devam edip İŞ arayanların önünü tıkayacaksın değilmi !!! Hadi sen biraz daha terle!!!
  Cevapla
 • Thy 1 yıl önce Şikayet Et
  Helal olsun,Karahanli.....1212 Boyle yigitler varken kendimiz daha da guvende hissediyorum. Bence de Oyunda aklinda ,satilik olmayacak.
  Cevapla
 • Thy 1 yıl önce Şikayet Et
  Eyt varsa oy moy YOK,herkes 55 ini 65 ini bekleyecek o kadar.
  Cevapla
 • Thy 1 yıl önce Şikayet Et
  Birakin milletin hakkina girme yuzsuzlugunu bu yasalar cikarken nerdeydiniz Ben o donem sessiz kalanlara sovuyorum ,bizden sonraki nesile kendimize sovduremem sonuna kadar bu sacmaligi red ediyorum Bu is oy icin yapilacak ise zaten sorun yok,cogunluk 1999 sonrasi sigorta girisi olan 20 milyon sgk li da istediginiz kadar bos yere aglayin neymis Eytli zannedersin bir ozelligi var
  Cevapla
 • Eytli 1 yıl önce Şikayet Et
  Hadi ordan
  Cevapla
 • Fatih... 1 yıl önce Şikayet Et
  EYT haberleri EYT mujdesi bekliyoruz...
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle