İhracatçı imalatçıların KDV iadelerinde kolaylık

Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, katma değer vergisi (KDV) iade prosedürü kolaylaştırıldı.

İhracatçı imalatçıların KDV iadelerinde kolaylık
İhracatçı imalatçıların KDV iadelerinde kolaylık
GİRİŞ 21.04.2022 14:06 GÜNCELLEME 21.04.2022 14:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların KDV iade prosedürü kolaylaştırıldı.

Böylece ihracat teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı sağlanacak.

Söz konusu düzenleme, 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerinde uygulanacak. Yeni bir müessese olarak "İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması" getirilecek.

Söz konusu uygulama ile 1 Mayıs'tan itibaren kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere taraf olanların aralarında bir sözleşme yapmaları üzerine bu işlemlere ilişkin hesaplanan KDV'nin tamamının alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyanına imkan sağlanacak ve böylece alıcı mükelleflerin KDV kaynaklı sorun yaşaması engellenecek.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ TEVKİFAT KAPSAMINA ALINACAK

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında demir çelik sektörü de 1 Mayıs'tan itibaren tevkifat kapsamına alınacak.

Bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması başlayacak. Ancak bu ürünlerin ithalatçılar tarafından yapılan ilk teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak.

VERGİ İNCELEME RAPORUNDAKİ SINIR YÜKSELTİLDİ

Mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilmesinde uygulanan 5 bin lira tutarındaki sınır, 10 bin liraya yükseltilecek. Söz konusu düzenleme 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanacak.

Düzenlemeyle ayrıca, mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerindeki KDV oran indirimi dolayısıyla, bu mükelleflerin KDV iadelerini ilgili yılı içinde de nakden alabilmelerine imkan sağlandı.

Tebliğde Cumhurbaşkanı Kararı ile yakın zamanda yapılan KDV oran düzenlemelerine (konut, yeme içme gibi) ilişkin gerekli açıklamalar da yer aldı.

KAYNAK: AA