Emeklilik sandıklarından BES'e aktarım yapılabilecek

Emeklilik sandıklarındaki emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikim ve taahhütlere ilişkin tutarlar, kısmen veya tamamen emeklilik sözleşmesine aktarılabilecek.

Emeklilik sandıklarından BES'e aktarım yapılabilecek
Emeklilik sandıklarından BES'e aktarım yapılabilecek
GİRİŞ 08.12.2021 11:14 GÜNCELLEME 08.12.2021 11:15

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım hakkında yönetmeliğe ve 4632 sayılı bireysel emeklilik ve tasarruf yatırım kanununa göre, işveren katkıları dahil fiili aktarım tarihine kadar gerçekleşen yurt içi ya da yurt dışındaki tüm birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar aktarıma konu edilebilecek.

KISMEN YA DA TAMAMEN AKTARIM MÜMKÜN

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik yayınlandı.

ÜYENİN İZNİ ALINARAK HAREKET EDİLECEK

Aktif ve pasif üyelerin birikimleri emeklilik hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınan karara göre bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek. Aktarımın yapılması ve aktarım tutarı üye tercihlerine bırakıldığına ilişkin karar alınması halinde aktarıma yönelik üye muvafakatnamelerinin alınması esas olacak.

Aktarımın grup halinde ve her bir üyeyi bağlayıcı usulüne uygun alınan kararların olması halinde ise ayrıca aktif üyelerin muvafakatleri aranmayacak. Bu durumda, pasif üyelerin birikimleri de kendilerinin talep veya muvafakatleri alınmak suretiyle bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek.

BİRİMKİMLER BİRDEN FAZLA EMEKLİLİK ŞİRKETİNE AKTARILABİLECEK

Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki aynı kişiye ait birikimler, aynı emeklilik sözleşmesine, bir emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilecek. Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenecek. Bu tutar üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmayacak ve giriş aidatı alınmayacak.

Emeklilik taahhüt planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış süre hesabı yapılacak. Kazanılmış süre, aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde 10'una bölünmesi suretiyle bulunan ay sayısı olacak.

EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİNE GRUP HALİNDE AKTARIM SÖZ KONUSU

Tüm üyeler veya çalışanların ya da bunların bir kısmının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmeleri dahil herhangi bir yeni kurulacak emeklilik sözleşmesine grup halinde aktarılabilecek.

KAYNAK: AA
ETİKETLER
bes Emeklilik taahhüt
YAZDIR