BAGİS desteği 2023 sonuna uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılara Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazı desteğinin süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzattı.

BAGİS desteği 2023 sonuna uzatıldı
BAGİS desteği 2023 sonuna uzatıldı
GİRİŞ 21.08.2021 17:18 GÜNCELLEME 21.08.2021 17:19

Balıkçı gemilerinin kayıt altına alınarak kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin izlenmesini sağlayan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazına ilişkin GSM, uydu abonelik, iletişim ve haberleşme giderleri, 31 Aralık 2023'e kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğ, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere takılacak gemi izleme cihazlarını, bu cihazların çalışması, kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair kayıtların tutulması ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile bu konularda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini düzenliyor.

Buna göre, denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan gemilere BAGİS cihazının takılması ve çalışır durumda tutulması zorunlu bulunuyor.

Takılacak cihazların Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce istenen yazılım ve donanım özelliklerine sahip olması gerekiyor. BAGİS cihazının temini, balıkçı gemilerine takılması, sökülmesi ve arızaların giderilmesine ilişkin tüm masraflar, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından karşılanıyor.

6 SAAT İÇİNDE KONUM BİLGİSİ GÖNDERİLECEK

BAGİS ile ilgili GSM, uydu abonelik, iletişim ve haberleşme giderleri ise 31 Aralık 2023'e kadar Bakanlıkça karşılanacak. Süre sonunda söz konusu giderler, balıkçı gemisi yetkilileri tarafından ödenecek.

Balıkçı gemisi yetkilisi, cihaz takılması veya sökülmesi talebini il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirecek. İlk defa BAGİS cihazı takılacak veya mevcut cihazı yenilenecek balıkçı gemisinin cihaz takılmadan avcılık yapmasına izin verilmeyecek.

Balıkçı gemisi yetkilisi, gemisinin çalışmaya başladığı andan itibaren dönünceye kadarki tüm süreçte BAGİS cihazının kesintisiz çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip etmek zorunda olacak.

Balıkçı gemisi yetkilisinin, BAGİS cihazının çalışmaması veya 6 saat konum bilgilerini göndermemesi durumunda en geç 12 saat içinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ve ilan edilen iletişim adreslerine veya il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla arıza bildiriminde bulunması gerekecek. Bildirimde bulunmadığı takdirde BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilecek.

BAGİS cihazı takılan geminin her ne suretle olursa olsun balıkçılık filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç 15 günde müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi ve kurumlarca bu cihazın söktürülmesi sağlanacak.

ZARARLAR TAZMİN EDİLECEK

Tebliğ kapsamında balıkçı gemilerine takılan BAGİS cihazı ve ekipmanlarında garanti kapsamı dışında oluşacak zararlar ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilenler dışında yapılan her türlü müdahale sonucunda oluşabilecek zarar, ziyan ve masraflar, balıkçı gemisi yetkililerine tazmin ettirilecek.

Bakanlık mülkiyetinde olan BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında güncelleme, değiştirme ve geri alma dahil her türlü tasarrufa Bakanlık yetkili olacak.

BAGİS cihazları, balıkçı gemilerinin kayıt altına alınarak kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin izlenmesini sağlıyor.

KAYNAK: AA