Yapılandırmadan 18.6 milyar lira geldi

Kasım ayında çıkarılan yapılandırma ile bütçeye 18.6 milyar lira gelir geldi. Son çıkarılan kapsamlı yapılandırma için ise başvurular 31 Ağustos’ta bitecek.

Yapılandırmadan 18.6 milyar lira geldi
Yapılandırmadan 18.6 milyar lira geldi
GİRİŞ 26.07.2021 10:00 GÜNCELLEME 26.07.2021 10:00

Geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasa çerçevesinde bütçeye 18.6 milyar liralık gelir geldi. 17 Kasım 2020 tarihinde çıkarılan 7256 sayılı yapılandırma yasası çerçevesinde 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle bütçeye 16.6 milyar liralık gelir gelmişti. Son çıkarılan kapsamlı yapılandırma için ise başvurular 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek.

2016-2020 YILLARI İÇİN

Gelir İdaresi Başkanlığı matrah artışı geniş kesimleri ilgilendirdiği için detaylı rehberler hazırlıyor. Kira, ücret, menkul sermaye iradı (faizden gelde edilen gelirler) için vatandaşlar e-beyanname üzerinden de matrah artırımı yapabilecekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de çıkan ve başvuruları devam eden 7326 sayılı yasaya göre; kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler için 2016-2020 yılları arasında matrah artırımı yapılabileceğini hatırlattı. Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında kira geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olanlar matrah artırımı yapabilecek. Ücret gelirlerine ilişkin olarak; tevkifata (kesinti) tabi olmayan ücret geliri elde eden, tek veya birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olanlar da beyanname verebilecek.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olanlar da matrah artırımı yapabilecek.

TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Değer artış kazancı kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlarını (Gayrimenkul alıp sattığı için değer artış kazancı elde edenler vb.) beyan etmesi gerektiği halde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler de beyanname vererek, geçmişe yönelik denetimden kurtulabilecek. Matrah artırımında bulunanlar, peşin veya altı taksitte vergilerini ödeyebilecek.

MÜKELLEF OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Matrah artırımı yapmak isteyenler; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar “Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-a,b)” ile e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi varsa e-Beyanname sisteminden, e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi yoksa bir meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi yaparak veya bağlı olduğu vergi dairesine bizzat başvurarak, matrah artırımından faydalanabilecek. Mükellefiyeti bulunmayanlar ise MERNİS’te kayıtlı ikametgâh adresine göre yetki bölgesinde bulunduğu vergi dairesine başvurabilecek.