Taşerondan kadroya geçemeyen hükümlüler için emsal karar

Kahramanmaraş'ta Göksun Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan ancak eski hükümlü olduğu gerekçesiyle kadroya alınmayan bir kişi açtığı davayı kazandı.

Taşerondan kadroya geçemeyen hükümlüler için emsal karar
Taşerondan kadroya geçemeyen hükümlüler için emsal karar
GİRİŞ 26.05.2021 09:50 GÜNCELLEME 26.05.2021 10:00

Kahramanmaraş'ta Göksun Belediyesi'nin düzenlediği ihaleyi kazanan taşeron şirkette çalışan işçiler, 2018 yılında taşeron işçilere verilen kadroya alınma hakkından yararlandı. Ancak eski hükümlü S.H., sabıka kaydı nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekçe gösterilerek kadroya alınmadı. Bunun üzerine S.H., avukatı Muhammed Burak Hurç aracılığıyla belediyeye başvurdu, ancak kadro talebine olumsuz yanıt aldı. Belediyenin kararını Kahramanmaraş Valiliği İtiraz Komisyonu'na taşıyan, ancak buradan da olumsuz yanıt alan Hurç, İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

''ARŞİV KAYDININ SİLİNME SÜRELERİ ÇOK UZUN''

Mahkeme, talebini kabul ettiği S.H.'nin eski hükümlü olması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5 maddesinde belirtilen şartları taşımadığının sabit olduğuna değinerek, şu kararı verdi:

"Davacı hakkında memnu hakların verilmiş olması hukuken eski hükümlü olduğu gerçeğini değiştirmediği, memnu hakların iadesine karar verilmiş olsa dahi arşiv kaydının silinmesine dair kanunlarımızda öngörülen sürelerin çok uzun olması ve davacının eski hükümlü olması durumunun her iş başvurusunda karşına çıkacağı gerçeği karşısında davalı idarece davacının başvurusunun 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23'üncü maddesi hükümlerine göre ortaya çıkan yeni hukuki duruma göre değerlendirilmeyip reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir."

KARAR KESİNLEŞTİ, BELEDİYE İŞE BAŞLATTI

Göksun Belediyesi, dosyayı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne götürerek itiraz etti. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu belirtip istinaf başvurusunun reddine, temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak oy birliği ile karar verdi. Karar üzerine Göksun Belediyesi, bünyesinde kurulu şirkette S.H.'yi işe başlattı.

''EMSAL BİR KARAR''

Muhammed Burak Hurç, S.H.'nin 20 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı sabıkasının bulunduğunu ve bunun taşerondan kadroya geçmesinde bir sakınca olmadığını söyledi. Dava açmadan önce gerekli yerlere başvuruları yaptıklarını, ancak her defasında ret cevabı aldıklarını anlatan Hurç, şöyle konuştu:

"Göksun Belediyesi, Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımadığı gerekçesiyle müvekkilimi işe almadı. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne açmış olduğum dava neticesinde mahkeme, yapılan yargılamada müvekkilimin her ne kadar eski hükümlü olsa da ülkemizde adli sicil kayıtlarının silinme sürelerinin uzun olması ve her yeni işe başvuru yaptığında bu hükmün önüne çıktığı gerekçesiyle haksız ve hukuka aykırı olan işlemin iptaline karar verdi. Davalı kurum tarafından dosya, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi yürütmeyi durdurma istemli olarak. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talebi reddedildi, akabinde de ilk derece mahkeme tarafından verilen karar onandı. Bu karar, emsal nitelikte bir karardır. Bu kararla beraber adli sicil kayıtlarının silinme sürelerinin uzun olması ve artık topluma adapte olmuş insanların çalışmasına engel bir durumun ortadan kalkması kararıdır. Aynı durumda olan eski hükümlü işçilerin de kurumlara başvuru yaparak geçici 23'üncü maddede belirtilen hususlar yönünden talepte bulunmaları gerekir. Bu talepler aslında belediyenin içerisinde kurulmuş olan şirketlerin talebe bağlı olmaksızın işçiyi işe başlatması gerekir. 50 işçinin altında olan yerlerde limitet şirketi, 50 işçiden fazla olan yerlerde de anonim şirketleri kuruldu. Bu şirketler bünyesinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu vesileyle müvekkilim eski hükümlü kadrosuyla beraber belediyenin kurmuş olduğu şirket içerisinde görevini ifa etmeye başlamıştır."

KAYNAK: DHA