Hayvancılık işletmelerine yeni zorunluluk

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik tebliğde düzenlemeye gitti.

Hayvancılık işletmelerine yeni zorunluluk
Hayvancılık işletmelerine yeni zorunluluk
GİRİŞ 09.04.2021 09:30 GÜNCELLEME 09.04.2021 10:10

Bakanlık tarafından hazırlanan "Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak 11 Şubat 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, "nitrat eylem planı" tebliğe eklendi. İyi tarım uygulamaları kodu nitrata hassas bölgelere özgü hazırlanan nitrat eylem planları ile uygulanacak.

Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kilogram ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri hayvansal gübre deposu ve hayvansal gübre yönetim planı; yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip tarımsal işletmeler ise gübreleme planı yapmakla yükümlü olacak. Bu bölgelerde, yılda 1600 kilogramdan az azot üreten hayvancılık işletmeleri için hayvansal gübre deposu ve hayvansal gübre yönetim planına yönelik hükümlerin uygulanması zorunlu olmayıp gönüllülük esas alınacak ancak bu işletmeler, diğer tüm hükümleri uygulamakla yükümlü olacak.

Hayvansal gübre deposu, hayvansal gübre yönetim planı ve/veya gübreleme planı yapacak tarımsal işletmeler il/ilçe müdürlükleri tarafından belirlenecek.

HİBE VE TEŞVİKLE KURULACAK İŞLETMELER

Nitrata hassas ve hassas olmayan bölgelerde, yılda 1600 kilogram ve üzeri azot üretme kapasitesine sahip olarak kurulacak hayvancılık işletmeleri ile yıllık ürettikleri azot miktarına bakılmaksızın hibe, destek, teşvik ve düşük faizli kredi kullanılarak kurulacak hayvancılık işletmeleri, iyi tarım uygulamaları koduna uyumlu olarak planlanacak.

Tarımsal işletmelerin iyi tarım uygulamaları koduna uygunluğu il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilecek.

UYUM SÜRECİ

Tebliğ kapsamında iyi tarım uygulamaları koduna uymakla yükümlü olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri, 11 Şubat 2024 tarihine kadar iyi tarım uygulamaları koduna uyum sağlamak zorunda olacak.

Sığır, koyun ve kümes hayvanları için sulu gübre (bulamaç) miktarları ve çiftlikte gübre depoları ve diğer üniteler arasındaki mesafelere ilişkin tablolarda da bazı değişiklikler yapıldı.

KAYNAK: AA