Proje şampiyonu Tahir Nursaçan Hürriyet'in haberindeki iddiaları tek tek yalanladı

Kayseri OSB Yönetimi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı hedef alan iddiaları yalanladı. İddialara tek tek yanıt verilen açıklamada, iddiaların seçim kaybetmeyi içlerine sindirememiş olan bir takım hazımsız güruhun kendilerini haklı çıkarmak kaygısından ibaret asılsız söylemlerden oluştuğu belirtildi.

Proje şampiyonu Tahir Nursaçan Hürriyet'in haberindeki iddiaları tek tek yalanladı
Proje şampiyonu Tahir Nursaçan Hürriyet'in haberindeki iddiaları tek tek yalanladı
GİRİŞ 15.01.2021 17:39 GÜNCELLEME 15.01.2021 22:47
Bu Habere 21 Yorum Yapılmış

Kayseri OSB Yönetimi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı hedef alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tüm iddialara tek tek yanıt veren Kayseri OSB Yönetimi, “Hürriyet” isimli gazetenin 15.01.2021 baskısında manşetten ve 6. Sayfasında yer alan haberde Türkiye’nin üretim lokomotifi olan Kayseri OSB ve en çok projeye sahip olan Yönetim Kurulu başkanı ile ilgili olarak gerçeği yansıtmayan iddiaların haber adı altında kamuoyuna duyurulduğu üzülerek görülmüştür. Kayseri için gurur kaynağı olarak görülmesi gereken kişi ve kurumların kişilik haklarını ve itibarını da hiçe sayan en çok da sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın şahsını hedef haline getiren ve büyük sayfa resmi de paylaşılarak asılsız iddiaların hedefi haline getirilmesindeki amaç anlaşılamamıştır” ifadeleri kullanıldı.

 

 

“Kayseri OSB'miz Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğünce; Kanun, Yönetmelik ve benzeri düzenlemeler ile Genel Kurul kararları çerçevesinde OSB'nin sevk ve idaresini yürütmek hususunda her zaman hassasiyet gösterildiğini, Yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerde açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir anlayışla hareket edildiğini yinelemek isteriz” denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Zaten bu sebepledir ki günlük 70 bin aracın girip çıktığı, bin 200 aşkın sanayiciye hizmet verildiği OSB mizde 7/24 hiçbir iş aksamadan, en kaliteli hizmet en uygun hizmet bedelleri ile verilmekte, İtfaiyemizle, tasarım merkezimizle ve sayısız projelerimiz hayata geçmiş, sadece 2015/2018 yılları arasında bile 1 milyar 100 milyon Dolarlık yatırım yapılmıştır. Yönetimimiz göreve seçildiği ilk andan beri asla şahsi çıkar ve hırsları ile hareket etmemiş, hiçbir yanlış ve hataya düşmemiştir"

 

FETÖ ŞÜPHESİ İLE İŞ AKDİNE SON VERİLDİ

Açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan incelenin FETÖ şüphesi ile iş akdine son verilen kişilerin şikâyeti ile yapıldığına dikkat çekilerek, “Öncelikle sürecin FETÖ/PYD iltisakı şüphesi ile iş akitleri kurumumuzca sonlandırılan eski Bölge Müdürlüğü personeli ve Yönetim Kurulumuza seçimlerde muhalif olduğu açıkça belirli olan (karşı listede seçim kaybeden) birkaç sanayici şikâyeti üzerine Bakanlık Müfettişleri tarafından bir teftiş ve inceleme geçirilmiş ise de haber içeriğinde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

HARCAMALAR YÖNETİM KURULU KARARI İLE YAPILIYOR

Kayseri OSB tarafından yapılan harcamaların şahsi karar ile değil yönetim kurulu kararıyla yaptığının belirtildiği açıklamada, “Öncelikle haberde yer alan harcamaların hiçbiri Tahir Nursaçan tarafından şahsi olarak yapılmamış, gerek Genel Kurul gerekse Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde usulüne uygun biçimde yapılmış ve harcama kalemlerinin tamamı için Genel Kurullarda Yönetim Kurulu ibra edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

 OSMANLI ODASI TÜM ZİYARETÇİLERE AÇIK

Osmanlı Odası ile ilgili iddialara da cevap verilen açıklamada, Osmanlı Odası ve burada teşhir edilen malzemelere ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “İlgili oda tüm ziyaretlere kullanıma açık olup, tüm ziyaret ve devlet erkanı toplantılarında kullanıldığına dair birçok resim ve haber içeriği de mevcuttur. Piyasa değeri üzerinde yahut faturasız olarak alımı yapılmış hiçbir malzeme de yoktur. Rakamlar gerçekliği yansıtmamaktadır. Ayrıca müfettişler tarafından Osmanlı odası harcamalarına ilişkin herhangi bir suç isnadı da olmayıp; yalnızca her ne kadar daha önce Genel Kurulda tartışılmış ve ibra edilmiş ise de ilgili harcama kaleminin yeniden oylamaya sunulması ve alternatifli olarak bir çözüm bulunması tavsiye edilmiştir” denildi.

BAKANLIĞIN YAPTIĞI İNCELEMEDE SUÇ HİÇBİR SUÇ İSNADI BULUNMADI

Makam odasına yapılan harcamalara ilişkin iddialara da cevap verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Makam odası ve tefrişatı Yönetim Kurulu ve şahıslar için değil bizatihi Kayseri OSB itibarı ve kurumsal kimliği için yapılmış, Genel Kurul bütçesinde yer almış, bir sonraki genel kurul bütçesinde de açıkça ibra edilmiş bir harcamadır. Kaldı ki müfettiş raporunda da açıkça “"yönetici tasarrufu veya insiyatifi” bağlamında değerlendirilebileceği” ibaresine yer verilmiş bu hususta tarafımıza hiçbir suç isnadı ve benzeri de yapılamamıştır.   Bahse konu Başkanlık Makam Odası, kalabalık heyet ziyaretleri, üst düzey misafirler ve protokol ziyaretlerinde kullanılmaktadır. Bölgemiz gibi büyük ve güçlü bir yapının görünen yüzü olan makam odasının, aynı zamanda itibarını da yansıtacağı açıktır. Yapılan harcamaların tamamı temsil ve ağırlama makamının ağırlığı için yapılmış olup, görev süresi sonunda da yeni yöneticiler tarafından kullanılacaktır”

“ALINAN TESPİHLER YÜZDE OLARAK KÜÇÜK BİR ORANI KAPSIYOR”

“Tespihlere ilişkin harcamalar da gerçeği yansıtmamakta olup inceleme konusu tespihlerin çok büyük bir kısmının Bölgemiz camisi için alınmış ve kullanılmakta olduğu kalan kısmının ise, Bölge Müdürlüğümüzü ziyarete gelen misafirlerimize hediye edilmek için alınmış olup, bunların bir bölümü hediye edilmiş, kalanlar ise Bölge Müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takdir edileceği üzere; gerek büyüklük gerekse gelişmişlik düzeyi itibariyle Türkiye'nin önde gelen OSB'lerinden biri olan Bölgemiz, aralarında üst düzey devlet yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda misafir ağırlamaktadır. Aynı şekilde Bölgemizi temsilen katılım sağlanan toplantı ve davetlerde üst düzey devlet yetkilileri ile temas edilmektedir. İnceleme konusu tespihler, Bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize ve Bölgemiz adına katılım sağlanan toplantılarda, aralarında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızın da bulunduğu değerli devlet adamlarına takdim edilmiştir. Tespih alımları, Bölgemiz bütçesinin "temsil ve ağırlama gideri" kapsamındadır. Bu kalem ise, her yıl OSB Genel Kurullarında görüşülüp onaylanmakta ve yapılan harcamalar, müteakip Genel Kurullarda ibra edilmektedir. Teftiş raporunda tüm tespih alımlarına ilişkin bir değerlendirme yapıldıktan sonra Camii de kullanılan tespih harcamalarına ilişkin bir sorun olmadığı temsil ağırlama kapsamında kalan ve harcama kaleminin yüzdelik olarak çok az bir kısmını oluşturan harcamanın yeniden Genel Kurul Gündemine taşınması istenmiştir. Müfettiş raporunda açıkça “Söz konusu tespihlerin OSB ile ilgili olmayan hediyelere konu edildiği ya da yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ın kendi uhdesinde olduğuna yönelik somut bir delil olmadığından iddia konusu husus ile ilgili olarak hukuki ve cezai sorumluluk bağlamında değerlendirmeye gidilememiştir.” İbaresine de açıkça yer verilmiştir”

“TELEFONLAR PROMOSYON OLARAK GELDİ”

 Haberde yer alan telefon açıklamasının da gerçeklikten uzan olup bahse konu cep telefonlarının, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Bölgemiz arasında yapılan kurumsal abonelik nedeniyle promosyon olarak verildiği ifade edilerek, “Bu telefonlar, Bölgemize her hangi bir maddi külfet getirmediği gibi, telefonlar yerine hat kullanım bedellerinde indirim talep etme seçeneğimiz de bulunmamaktaydı. Hediye mahiyetinde olduğu ve OSB tarafından para ödenmeden alındığı için demirbaşa kaydedilmemiş ve kişilere zimmet karşılığı verilmemiştir. Telefonların dağıtımı, ihtiyaca göre gerçekleştirilmiştir. Kayseri OSB’nin kuruluşu tarihinden beri promosyon olarak gelen cep telefonları hiçbir zaman demirbaş listesine kaydedilmemiş; çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine ve gerektiğinde sair kişilere hediye olarak verilmiştir. Teamül haline gelen bu uygulama aynen devam ettirilmiş, promosyon olarak Bölgemize gelen telefonlar, şikâyet edenlerin bir kısmı da dahil olmak üzere pek çok kişiye hediye edilmiştir” açıklamasında bulunuldu.

4 YILLIK HARCAMA 4 AYLIK OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Haberde en yanıltıcı ve en yanlış bilgilerin de basın yayın harcamalarına ilişkin olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “ Şikayet eden tarafların algı yönetimi ve karalama yaptığı konulardan biri de sözde 4,5 ayda basın yayın için harcanan paradır. Bu sadece bizlere değil sizlere camianıza da yapılmış bir iftira ve hakarettir. Kamuoyuna yansıyan müfettiş raporunda basın harcamaları 15.05.2015 / 15.09.2019 tarihleri arasında, yani 4 buçuk yılda yapılan harcama, Bakanlık müfettişleri tarafından  sehven  yapılan bir hata sonucu 15.05.2019/15.09.2019 olarak kayıt altına alınmıştır.4 buçuk yılda yapılan bir harcamanın yanlış yazım sonucunda 4 ayda yapılmış gibi görünmesi ve yanlış anlaşılmaya neden olacağı dikkate alınarak, 23.03.2020 tarih ve 125179 sayılı yazımız ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bir yazı gönderilmiş, İnceleme Raporunun 110. sayfası sondan bir önceki paragrafında incelemeye esas dönem yazılırken müfettişler tarafından sehven bir hata yapılarak 15/05/2015 – 15/09/2019 tarihleri yazılması gerekirken, ilk tarih sehven 15/05/2019 olarak yazılmış olup, 4 ayda harcanmış gibi gözüken bu durumun düzeltilmesi talebinde bulunulmuştur” denildi.

Öte yandan Bakanlık tarafından gönderilen yazıda sehven bir hata olduğu belirtilmiş. Açıklamada şu ifadelere kullanılmış:

“T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen 27.03.2020 tarih ve 41122814-663.05 sayılı yazıda; İnceleme Raporunun 110 ve 346’ncı ( özet ve sonuç bölümü ) sayfalarında sondan ikinci paragraflarda “15/05/2015” tarihinin yazılması gerekirken sehven “15/05/2019” tarihinin yazıldığı, bu hususun sehven yapılan bir yazım hatası olduğu, raporun ilgili bölümünün devamından ve raporda işaret edilen eklerinden açıkça görülebileceği ….” İfade edilmiştir”

“SEÇİM KAYBEDENLERİN ASILSIZ İDDİALARIDIR”

Hürriyet Gazetesi’nin yaptığı habere tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basın, vereceği haberi tümüyle doğru vermek yükümlülüğü altındadır. Haberin güvenilir kaynaklardan alındığı hususunda tereddüt yaşanmamalı bu hususta kamuoyuna aydınlatıcı bilgi verilmeli ve haberin gerçekliği en ince ayrıntısına kadar araştırıp ancak bundan sonra yayınlanmalıdır. Kurumumuzu ve Yönetim Kurulu başkanımızı karalamaya yönelik iddiaların, Yönetim Kurulumuz karşısında seçim kaybetmeyi içlerine sindirememiş olan bir takım hazımsız güruhun kendilerini haklı çıkarmak kaygısından ibaret asılsız söylemlerden olduğunu Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

KAYNAK: HABER7
ETİKETLER
EKONOMİ
YAZDIR
YORUMLAR 21
 • MUHSİN BAŞKAN 1 ay önce Şikayet Et
  adam ihaleyi kaybeder hasetlikten fesatlıktan şikayet eder bana yaramadı kimseye yaramasın hazmedemiyorsan maden suyu içeceksin niye herkesi boşuna meşgul ve rahatsız ediyorsun değil mi atalarımızın dediği gibi meyve veren ağaç taşlanır !..
  Cevapla
 • Yerli ve Milli 1 ay önce Şikayet Et
  bu ülkede proje düşmanları var ülkenin kalkınmasını zenginleşmesini istemeyen yerli gavur düşman hain dinsiz imansız zındıklar var var oğlu var vatan millet din düşmanlarının soysuzların soyu kökü kurusun İNŞAALLAH !..
  Cevapla
 • Müslüman-Türk 1 ay önce Şikayet Et
  Amin
  Cevapla
 • zafer gülten 1 ay önce Şikayet Et
  ateş olmayan yerdende duman çıkmaz yalnız,yılların gazetesi Hürriyet in adama ne kastı varki hakında yalan haber yapsın.
  Cevapla
 • Pus 1 ay önce Şikayet Et
  Zoruna mı gitti ,de gazateyi savunuyosun. .
  Cevapla
 • YaşaR 1 ay önce Şikayet Et
  Lafa bakarım lafmı diye,söyleyene bakarım adammı diye.
  Cevapla
 • Yaşar dede 1 ay önce Şikayet Et
  Hürriyet yazmışsa küllü yalandır 73 yaşındayım hürriyetin bu memleket için güzel bir şey yazdığını görmedim sahibinin sesidir geçler bilmez ki
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle