12 bin sağlık personeli alımı başvurusu için son 2 gün! KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu ekranı!

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından ataması yapılacak olan 7 bini hemşire toplamda 12 bin personel ataması osym.gov.tr üzerinden duyurdu. İşte KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu ekranı

12 bin sağlık personeli alımı başvurusu için son 2 gün! KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu ekranı!
12 bin sağlık personeli alımı başvurusu için son 2 gün! KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu ekranı!
GİRİŞ 05.12.2020 16:48 GÜNCELLEME 05.12.2020 16:49

ÖSYM Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personel alımı tercih için kılavuzu yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yapılan duyuruda ise adaylar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek.  İşte KPSS-2020 14 Tercih Kılavuzu

 

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna göre adaylar tercihlerini 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak.

KPSS-2020/14 TERCİH KILAVUZU

 

KPSS-2020/14 TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar Tercih süresi bitene kadar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 30 tercih gerçekleştirebilecek. Tercih için;

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye verilmemektedir. 

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

5. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır. 

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM):

Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır.

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.
b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.
c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.
ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.
d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.
e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.
f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.
h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar. 

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdesi verilen 12 bin personel alımının hangi branş dalında yapılacağı daha öncesinde duyurulmuştu. Lakin tam liste ve detaylı rakamlar ÖSYM  tarafından yayınlanacak olan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu ile belli olacak. 

Bakan Koca; "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

KPSS-2020/14 TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sağlık bakanlığı 12 bin personel alımı tercihi KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre  ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

YAZDIR