İşzilik maaşıyla ilgili en çok merak edilen 6 soru

Koronovirüs salgınıyla birlikte ekonomide yaşanan gelişmeler 1999 yılında devreye alınan işsizlik sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha koydu. Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş, işsizlik sigortasına ilişkin en çok merak edilen detayları bugünkü köşesinde paylaştı.

İşzilik maaşıyla ilgili en çok merak edilen 6 soru
İşzilik maaşıyla ilgili en çok merak edilen 6 soru
GİRİŞ 17.10.2020 10:48 GÜNCELLEME 17.10.2020 10:55

İşte İsa Karakaş'ın o yazısı:

 

 

1999 yılından beri devrede bulunan işsizlik sigortasının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi, en fazla çalışanları etkilemektedir. İşini kaybeden çok sayıda okurumuzun işsizlik ödeneği ile ilgili en fazla merak ettiği soruların cevaplarına bu yazımızda yer verilmiştir…

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR BU SÜRELERDE HASTALANIRSA ÇİFTE ÖDENEK ALABİLİR Mİ?

 

 

İşsizlik ödeneği alınan sürede hastalık sebebiyle yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin ödenekleri bu durumların başladığı tarih itibarıyla kesilmektedir. Bu ödeneğin bittiği tarihi izleyen gün itibarıyla işsizlik ödeneği tekrar başlatılmaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINAN SÜRELERDE İŞ-KUR EMEKLİLİK PRİMLERİNİ YATIRIR MI?

İşsizlik ödeneği alınan sürede, İş-Kur tarafından SGK’ya sigortalı işsiz adına genel sağlık sigortası primi yatırılmaktadır.

SGK, işsizlik ödeneği alınan süre boyunca sigortalı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerini, provizyon uygulaması ile takip etmektedir. Sigortalı işsizlerin, sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını ileri sürerek başvurmaları hâlinde derhâl İSDB’na elektronik posta yoluyla bilgi verilmektedir. Ancak emeklilik yani uzun vadeli sigorta kollarına ait primler yatırılmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN AVUKAT YA DA BİR BAŞKASI TARAFINDAN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

İşsizlik ödeneği için ilk başvuru, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün içinde şahsen veya elektronik ortamda yapılır. Vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılamaz. Yasal başvuru süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde, bu süre resmî tatili izleyen ilk iş günü son bulur. Elektronik ortamda yapılan başvurular için ayrıca fiziki ortamda talep dilekçesi istenmez. Yeniden başlatma başvuruları da şahsen veya elektronik ortamda yapılır.

İlk başvuru veya yeniden başlatma başvurusu olup olmadığına bakılmaksızın şahsen yapılan her başvuru için İşsizlik ödeneği Talep Dilekçesi doldurulması gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılan başvurular, başvurunun şahsen veya elektronik ortamda yapılması gerektiği bildirilmek suretiyle en geç izleyen iş gününde sonuçlandırılmaktadır.

ASKERE GİDENLERE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENİR Mİ?

İşsizlik ödeneği şartlarını yerine getirip herhangi bir askerî veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler bu ödevin sona ermesinden itibaren mücbir sebepler hariç 30 gün içinde İş-Kur’a başvuranlar işsizlik ödeneği alabilir.

Bu süreden sonra başvurulması hâlinde başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Terhis belgesinde yer alan askerliğe sevk tarihinden önceki 90 günlük süre içindeki askerlik gerekçesiyle yapılan fesihler işsizlik sigortası kapsamında yapılan fesih olarak değerlendirilir. Bu süreden daha önce yapılan fesihler askerlik gerekçesiyle yapılmış fesih olarak değerlendirilmez ve ilgililer işsizlik ödeneğine hak kazanamazlar.

BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Bedelli askerlik düzenlemesinin yayımlandığı tarihten (03.08.2018) önceki 90 gün içinde askerlik gerekçesiyle işten ayrılmış ve bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmış olanlar, askerlik sevk tarihinin 03.08.2018 tarihinden önce olup olmadığına bakılmaksızın yasada yer alan diğer şartları da sağlamış olmaları kaydıyla terhis tarihinden sonra işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Askere sevk tarihinden daha sonraki bir tarihte fesih bildirilmesi durumunda bildirgenin fesih tarihi askerlik sevk tarihi olarak güncellenmektedir.

Askerlik nedeniyle iş akdi feshedilen sigortalı işsizlerin askere gitmeden önce işe girmesi ve daha sonra işten çıkarak/çıkartılarak askere gitmesi hâlinde söz konusu bildirgelerle ilgili olarak askerlik gerekçesi ile yapılmış olan bildirgelere ilişkin işlemler uygulanmaz.

ASKERE GİTMEDEN ÖNCE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENİR Mİ?

Askerlik nedeniyle yapılan fesihlerde askere gitmeden önce ödeme yapılmaz. Ancak; sigortalı işsizlere askere gideceği tarih daha önce bildirilmiş olmasına rağmen sağlık veya ilgilinin istek ve kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle askerlik şube başkanlıkları tarafından askere gidiş tarihinin 3 aydan daha fazla bir süreyle ertelenmesi hâlinde askere gitmeden önce ödeme yapılır. Bu durumda, fesih tarihi ile ertelemeye sebep olunan nedenin oluştuğu tarih arasında geçen dönem mücbir süre olarak kabul edilir, fesih tarihinden itibaren ödeme yapılır.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ/İSA KARAKAŞ