55 KPSS puanı ile İtfaiye Eri alım ilanı! İtfaiye Eri alımı başvuru şartları

İtfaiye Eri alım ilanı yayınlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istidam edilmek üzere en az 55 KPSS puanı ile 100 İtfaiye Eri alımı yapılacak. İşte İtfaiye Eri alımı başvuru tarihi ve şartları...

55 KPSS puanı ile İtfaiye Eri alım ilanı! İtfaiye Eri alımı başvuru şartları
55 KPSS puanı ile İtfaiye Eri alım ilanı! İtfaiye Eri alımı başvuru şartları
GİRİŞ 03.10.2020 10:29 GÜNCELLEME 03.10.2020 10:30

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alımı yapacağını duyurdu. En az Ön Lisans mezunu olma şartı aranan adaylardan KPSS'den en az 55 puan alma şartı aranıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adayların gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri süresince başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki İtfaiye Eri alımı başvuru şartları neler? Başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

 

 

Ekim ayı personel ve memur alım ilanları! Zabıta, Güvenlik, Bekçi, İtfaiye Eri, Temizlikçi...

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 100 İtfaiye Eri alımı için başvurular 5.10.2020 tarihinde başlayacak. 9.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

 

 

İTFAİYE ERİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk Vatandaşı olmak, 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

- İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İTFAİYE ERİ ALIMI RESMİ METİN VE İLANIN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL