Cenaze parası nasıl ve nereden alınır? 2020 cenaze ödeneği ne kadar?

Sigortalı olarak çalışıp vefat eden vatandaşların yakınlarına SGK tarafından tek seferlik 801 TL cenaze destek ödemesi veriliyor. Bu ücreti alabilmek için 5 yıl içerisinde başvuru yapmak gerekiyor. Peki cenaze destek parası nasıl alınır? Cenaze destek ödemesinin şartları nelerdir?

Cenaze parası nasıl ve nereden alınır? 2020 cenaze ödeneği ne kadar?
Cenaze parası nasıl ve nereden alınır? 2020 cenaze ödeneği ne kadar?
GİRİŞ 04.09.2020 17:16 GÜNCELLEME 04.09.2020 17:17

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2020 yılı cenaze ödeneği miktarı 801,00 TL’dir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2020 yılı için 2.775,16 TL'dir. 

 

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

 

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

CENAZE ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

- Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

- Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,

ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

- 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ölüm yardımı yani SGK tarafından sigortalı ölen kişinin hak sahiplerine yapılacak olan cenaze ödeneğinin başvurusu kişinin ölüm tarihinin belirtildiği ve dilekçe ile SGK il Müdürlüklerine ve SGK merkezlerine başvuru yapılarak ödenek alınabilir. Eğer ölen sigortalının cenaze ödeneğinden yararlanması için ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ölüm belgesinin SGK’ya verilmesi gerekir.

2020 CENAZE PARASI NE KADAR?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2020 yılı cenaze ödeneği miktarı 801,00 TL’dir.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2020 yılı için 2.775,16 TL'dir. 

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.