Astsubay alımı başvuruları başladı! Muvazzaf Astsubay alımı 2020 başvuru şartları neler?

Astsubay alımı başvuruları bugün başlıyor. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) bünyesinde görev yapmak 47 Astsubay alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine (15) erkek öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesine (2) erkek öğrenci ve J.Gn.K.lığında muvazzaf sağlık astsubayı olarak Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna (30) erkek öğrenci temin edilecek. İşte merak edilen detaylar

Astsubay alımı başvuruları başladı! Muvazzaf Astsubay alımı 2020 başvuru şartları neler?
Astsubay alımı başvuruları başladı! Muvazzaf Astsubay alımı 2020 başvuru şartları neler?
GİRİŞ 07.08.2020 17:35 GÜNCELLEME 07.08.2020 17:36

Jandarma Genel Komutanlığı  toplamda 47 Astsubay alımı yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ( JSGA ) bünyesinde görevlendirilecek personel 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirmesine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak. Peki Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

 

HANGİ BRANŞLARDA ASTSUBAY ALIMI YAPILACAK

Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) bünyesinde görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine (15) erkek öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesine (2) erkek öğrenci ve J.Gn.K.lığında muvazzaf sağlık astsubayı olarak Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna (30) erkek öğrenci temin edilecek.

 

MUVAZZAF AST SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi muvazzaf astsubay alımı başvuruları 06 Ağustos 2020 tarihi itibari ile başlayacak.  Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ( JSGA ) ve SBÜ İnternet adresleri üzerinde duyurulacak.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak, ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

m.Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak (Tablo-1’in açıklama bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir). (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.) 19 yaş ve üzeri adaylar hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz (19 yaş altı adaylar için boy alt sınırı 162 santimetre, üst sınırı ise 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için ise boy alt sınırı 164 santimetredir.)

n. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından; Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" kararlı sağlık raporu almak.

ö. SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokuluna İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam hesabına eğitim ve öğretim görmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirilerek kesin kaydını yaptırmak.

p. JSGA veya ilgili yükseköğretim kurumlarının temin merkezleri tarafından yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

r. İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.(Kesin kayıt yaptırdıktan sonra)

s. Adayların başvuru şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

MUVAZZAF AST SUBAY ALIMI RESMİ İLAN İÇİN TIKLAYINIZ