Ozon sterilizasyon üniteleri ile virüslerden hemen kurtulabilirsiniz

Alperen Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kuran: Ozonun mikroorganizmalar üzerindeki etkilerinden bahsederek, “Bakteri ve virüslerden sorunsuzca kurtulmak için en etkili yöntem ozon sterilizasyon üniteleridir” dedi.

Ozon sterilizasyon üniteleri ile virüslerden hemen kurtulabilirsiniz
Ozon sterilizasyon üniteleri ile virüslerden hemen kurtulabilirsiniz
GİRİŞ 14.07.2020 15:50 GÜNCELLEME 14.07.2020 15:50

Kuran, “Ozon organik ve inorganik bileşiklerle birçok kimyasal reaksiyona girebilen kuvvetli bir oksidandır. Ozonun oksidasyon potansiyeli bilinen birçok kimyasaldan daha yüksektir. Oksidasyon potansiyeli oldukça yüksek olan ozon aynı zamanda etkin bir sterilitandır. Ozon kalıntı bırakmadan hammaddesi olan oksijene dönüşür. Bu özelliğinden dolayı birçok sektörde önemli bir yer tutmaktadır” diyerek şöyle devam etti.

Ozon, 3 adet oksijen atomunun birleşerek meydana getirdiği kimyasal bir bileşik olarak tarif edilebilir. Etkileyici bir kokusu vardır. Renksizdir.

Atmosferde oksijen atomu, oksijen ve ozon olarak bulunur. O2 olarak belirtilen iki adet oksijen atomundan meydana gelen oksijen molekülü yüksek gerilime maruz kaldığı zaman ayrılarak oksijen molekülü ile birleşerek 3 atomun meydana getirdiği (O3) ozon oluşur. Ozon kararsız bir gazdır. Ozon yağmurlu havalarda yıldırımlar sonucu oluşan yüksek elektrik gücüyle oluşur ve fresh bir koku yayarak kendini hissettirir.

Ozon gazı diğer dezenfektan yöntemlerinden çok daha güçlüdür. Ozon organizmaların hücre duvarlarını yıkar ve bilinen tüm virüsler, bakteriler, mantarlar, mayalar ve küfler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir.

Virüsler, kristaller ve makromoleküllerden oluşan küçük, bağımsız parçacıklardır. Bakterilerin aksine, sadece konakçı hücre içinde çoğalırlar. Ozon, protein kaplamasından nükleik asit çekirdeğine nüfuz ederek virüsleri yok ederek viral RNA’ya zarar verir. Daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılan ozon ise, kapsid veya dış protein kabuğunu oksidasyonla yok eder.

Ozon dezenfeksiyonu, koku moleküllerinin ve mikroorganizmaların  hücre zarını parçalayarak onları yok eder. Mikroorganizmaları yok etme özelliğinden dolayı ozon dezenfektan değil sterilitan grubundandır.

Ozon aynı şartlar altında klordan 3.125 kat daha güçlü dezenfeksiyon etkisine  sahiptir. Ozon gazı uygulamasından sonra ortamı havalandırdığınız zaman ozon, herhangi bir artık kalıntı bırakmadan hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozonun ortamdaki etkisini hızlı bir şekilde kaldırmak için ortamı havalandırmanız yeterlidir.

Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1979 yılında yayınlanan raporunda ozon ile sterilizasyon önerilmiştir.

Ozon gazı, soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür. Kalıntı bırakmayan doğal bir dezenfektan oluşu ve sürekli teneffüs edilmediği taktirde insan sağlığına zararlı değildir.

Ozon kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından insan bulunan ortamlarda ozon miktarınının 0,05 ppm’ i aşmaması tavsiye edilmektedir. Bu miktarın üzerinde ozona maruz kalındığında üst solunum yollarında tahrişe rastlanabilir. 0,05 ppm zaman süreli verilirse  zararlı etkisi yoktur.

Amerika Birleşik Devletlerindeki EPA, OSHA, USDA ve ACGIH kuruluşları, 0,10 ppm miktarındaki ozon seviyesine 8 saat süreyle maruz kalmanın olumsuz etkisi olmadığını tespit etmiştir.

Potansiyel enfekte alan ya da enfekte alan dezenfeksiyonu için filtrasyon sistemine ek olarak HVAC sistemine entegre edilecek Ozon Jeneratörü ekipmanları ile saha güvenliği sağlanabilir.

Bu uygulamalar alan içerisinde mobil üniteler ile de gerçekleştirilebilir. Thailand Medical Academy, Coronavirüs ailesi mikroorganizmaların ozon karşısındaki dayananım süresinin 0,3 sn. olduğunu açıklamıştır.

OHSA ise ortamda 0,03-0,05 ppm konstrasyon sürekli uygulamada çok hızlı sonuçlar verdiğini, ozonla şoklama uygulamasında ise 1-1,5 ppm değere çıkılabileceğini açıklamıştır.

Ozon bir dezenfekte ürünü değildir. Ozon bir sterilizasyon ürünüdür. Kimyasal madde veya zehir içermez.

Ozonla sterilize edilen bir mekanda teneffüs edilen havanın yanında ulaşılamaz kabul edilen tüm kör noktalar ve yüzeyler  virüs, bakteri vb. mikroorganizmalardan arındırılır.

Virüs ve bakterilerden kurtulmak için ozondan nasıl istifade edebiliriz şeklindeki sorumuza cevap veren Kuran şunları söyledi:

Bu önemli soruya iki aşamalı cevap verebiliriz:

Bireysel kullanıcılar, mobil ozon ünitelerini kullanabilirler.
Endüstriyel kullanıcılar ise merkezi havalandırma sistemlerine aktif ozon ünitelerini monte ederek kullanabilirler.

Alperen Mühendislik tarafından üretilen mobil ozon sterilizasyon ünitelerini hastaneler, eczaneler, ofisler, lokantalar, konutlar, işyerleri, ofisler, fabrikalar, oteller, cafeler, eğitim kurumları, ulaşım araçları gibi tüm kapalı mekanlarda kullanabilirsiniz.

Alışveriş merkezleri, oteller ve hastaneler vb çok katlı binalarda endüstriyel ozon sterilizasyon ünitelerini  merkezi havalandırma sistemlerine monte ederek de kullanabilirsiniz.