2019’da 32 bin 600 ton üretim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2019 yılında odun dışı orman ürünlerinden olan defneden 32 bin 600 ton üretim gerçekleştirdi. Bu üretim sürecinde çalışan orman köylülerine ise 115 milyon lira ekonomik katkı sağlandı.

2019’da 32 bin 600 ton üretim yapıldı
2019’da 32 bin 600 ton üretim yapıldı
GİRİŞ 28.05.2020 16:25 GÜNCELLEME 28.05.2020 16:25

Ana vatanı Anadolu ve Balkanlar olan defne, Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik bitkilerinden biri konumunda bulunuyor. Ülkemizde defne, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nin bütün kıyı şeridi boyunca yayılış gösteriyor ve bu bitkiye yaklaşık 600-800 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Dünyada ise Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bütün Akdeniz ülkelerinde ve Rusya’nın Karadeniz kıyılarında yetiştirilebiliyor.

Dünya nüfusunun sürekli artması, insan ihtiyaçlarının da artmasına ve çeşitlenmesine yol açıyor. İnsanların besin temini konusunda bilinçlenmeleri, sentetik maddelerden mümkün olduğunca korunma istekleri, ekolojik veya tabiattan toplanan ürünlere olan talebi artırıyor, bu ise odun dışı orman ürünlerine yansıyor. Ülkemizin odun dışı orman ürünlerinden ve önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisi olan, ayrıca dış ticarette de önemli yer tutan Akdeniz defnesi de bu talepten nasibini alıyor. Defnenin yaprak ve tohum faydalanmalarının sürdürülebilir nitelikte olmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, üretimde yaşanan değer kayıplarının azaltılmasını ve orman köylüsünün gelirlerinin artırılmasını sağlamak maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, 2016 yılında “Defne Eylem Planı”nı hayata geçirmişti. 2016-2020 yılları arasında uygulanacak bu eylem planı çerçevesinde hedefleri belirleyen Bakanlık, bu süre zarfında 12 bin 500 dekarlık alanda defne rehabilitasyonu çalışmaları yapacak. Ayrıca bu alanlarda toplanan defnelerin taşınabilmesi için 160 kilometrelik yol şebekesi inşa edecek. Eylem planı ile bin dekarlık defne alanı tohumundan faydalanmak üzere koruma altına alınacak ve 5 bin kişiye eğitim verilerek iç tüketimin arttırılmasına yönelik 13 adet tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecek.

9 BİN 610 DEKAR ALANDA REHABİLİTASYON ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar ile bugün itibarıyla 9 bin 610 dekar alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanarak, 122 km’lik yol yapıldı. Ayrıca 810 dekar alan defne tohumundan faydalanılmak üzere koruma altına alındı ve 4 bin kişiye eğitim verildi.

TÜRKİYE 2019’DA 40 MİLYON DOLAR DEFNE İHRACATI YAPTI

Dünyada önemli bir üretici konumunda bulunan Türkiye, yıllar itibarıyla sürekli ihracat gelirlerini artırıyor. 2005 yılı defne ihracat geliri yaklaşık 12 milyon dolar olan Türkiye’nin 2019 yılı ihracat geliri 40 milyon dolar oldu. OGM de defne üretimi ve defnenin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. 2005 yılında OGM’nin 6 bin 436 ton olan defne üretimi 2019 yılında 32 bin 600 tona yükseldi. Bu üretimden ise 4,2 milyon lira tarife bedeli tahsil edildi.

Toplayıcıların defne alanlarından aşırı ve bilinçsiz faydalanmaları sebebiyle verimli defne alanlarının tahrip olduğunu ve yaprak veriminin düştüğünü ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Faydalanılan alanlarda makinalı çalışma imkanlarının olmaması, defne alanlarından iç kısımlara ulaşımı sağlayacak yol şebekesinin de yetersizliği bu eylem planının hazırlanmasını zorunlu hale getirdi” dedi.
Dünyada ve Türkiye'de orman kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesinin önemli şartlarından birisinin de o civarda yaşayan halka alternatif gelir kaynakları sunma olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Bu eylem planı ile orman köylümüze ek gelir kapıları açıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılında üretimi gerçekleştirilen defnenin üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 115 milyon lira ekonomik katkı sağladık. Bugüne kadar birçok eylem planı hazırladık ve uyguluyoruz. Bu eylem planının da başarıyla hedefine ulaşacağından hiç şüphem yok. Bu tip uygulamalar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: AA
ETİKETLER
defne yaprağı
YAZDIR