Ertelenen alacaklar 10.1 milyar TL

İşçi çıkarmanın yasaklandığı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetildiği düzenlemede, birçoğu kamu olmak üzere 11 kalemde alacaklar da erteleniyor.

Ertelenen alacaklar 10.1 milyar TL
Ertelenen alacaklar 10.1 milyar TL
GİRİŞ 17.04.2020 09:24 GÜNCELLEME 17.04.2020 17:24

Koronavirüse karşı ekonomik ve sosyal önlemleri içeren kanun teklifi Meclis'te aynı gün hem komisyon hem de Genel Kurul'da görüşülerek hızla kanunlaştırıldı. İşçi çıkarmanın yasaklandığı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetildiği düzenlemede, birçoğu kamu olmak üzere 11 kalemde alacaklar da erteleniyor. Hesaplamalara göre ertelenen alacakların tutarı 10 milyar 140 milyon lira düzeyinde.

 

 

Düzenlemeye göre, işveren 3 ay süreyle işçisini işten çıkaramayacak ancak kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020’den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39.24 TL, aylık 1170 TL ücret desteği sağlanacak. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiyi çalıştıran işverene idari para cezası verilecek. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 aylık süreleri 6 aya kadar uzatabilecek. Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Kısa çalışma ödeneğinden uygunluk testi beklenmeyecek

 

 

Koronavirüs nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk testinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Kâr payı dağıtımı

Sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020’ye kadar dağıtabilecekleri 2019 yılı net dönem kar oranı, Genel Kurul’da verilen önergeyle, yüzde 25 yerine “yüzde 25’ine kadarı” şeklinde değiştirildi. Sermaye şirketlerine ilişkin istisnalarla uygulamaya dair usul ve esasları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı'na verildi. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeyle sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek.

Selçuk: İstihdamı güvene aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadelede işçi ve işverenleri desteklemek için, kısa çalışma ödeneğinin daha hızlı sonuçlandırılacağını bildirdi. Bu kapsamda uygunluk tespiti tamamlanması beklenmeden ödeme yapılacağını dile getiren Selçuk, düzenlemeyle birlikte istihdamı da güvence altına aldıklarını söyledi. Her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin 3 ay feshedilemeyeceğini ile getiren Selçuk, “3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek. Şayet olursa, her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulayacağız” diye konuştu

Ertelenen alacaklar yaklaşık ne kadar?

Torba yasa ile ertelenen alacakların toplam tutarı 10 milyar 140 milyon lira olarak hesaplandı.

● Hazine taşınmazlarına ilişkin kira, satış, kullanım izni, irtifak hakkı (3 ay): 199 milyon TL

● Orman izin bedelleri, mesire yerleri kiraları (3 ay): 510 milyon TL

● Belediye ve mahalli idare birliklerinin taşınmaz satış, kira ecrisimilleri (3 ay) : 533 milyon TL

● Belediyelerin gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri ile sigorta prim ödemeleri (3 ay): 3.8 milyar TL Konut ve işyerlerinin su faturaları (3 ay): 2.67 milyar TL

● Faaliyetleri durdurulan işletmelerin bu döneme ilişkin vazgeçilen ilan ve reklam vergisi: 35 milyon TL

● Faaliyetleri durdurulan işletmelerden bu dönemde alınmayacak çevre temizlik vergisi: 68 milyon TL

● Kredi Yurtlar Kurumu ertelenen alacakları (3 ay): 550 milyon TL

● Tarım Satış Kooperatiflerini ertelenen borçları: 38 milyon 361 TL

● Seyahat acentelerin 2020 yılında ödemeyecekleri aidat tutarı: 40 milyon TL

● TEDAŞ’ın yapılandırılan alacakları: 75 bin 415 abonenin 1.677 milyar TL

KAYNAK: DÜNYA.COM
ETİKETLER
borç erteleme
YAZDIR