TCMB Sözleşmeli Ekonomist alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sözleşmeli Ekonomist alımı için düğmeye bastı. 17 Ocak 2020 tarihi itibari ile personel alımı başvuru sürecini başlatan TCMB, başvuru şartları ve tüm detaylara ait bilgilere ilanda yer verdi.

TCMB Sözleşmeli Ekonomist alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
TCMB Sözleşmeli Ekonomist alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 20.01.2020 15:50 GÜNCELLEME 20.01.2020 15:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sözleşmeli Ekonomist alımı yapacak. 10 adet personel alımı yapacağını duyuran TCMB, ilanda başvuru şartları, şekli, yeri ve tarihi hakkında ayrıntılı tüm bilgileri adaylara duyurdu. 

 

 

Bu süreçte alınacak olan Ekonomist adaylarının araştırma ve analizleriyle politika oluşturma sürecine aktif katkı yapmaları bekleniyor. Bununla birlikte alımı yapılan Ekonomistlerin araştırmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaları ve akademik dergilerde yayınlamaları konusunda teşvik edilecek.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI EKONOMİST ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarından iktisat veya finans alanlarında doktora derecesine sahip olmak ya da doktora derecesini 2020 yılı sonu itibarıyla alabilecek olmak.

 

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 90 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 108 puan almış olmak ya da son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde en az iki eğitim-öğretim yılı süresince yurt dışında İngilizce eğitim yapan üniversitelerde öğrenim görmüş olmak veya bu üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sözleşmeli ekonomist işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

- Etkili sunum yapma ve yazma becerilerine sahip olmak.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak

BANKAYA ALINACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

TCMB EKONOMİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sözleşmeli Ekonomist alımı başvuruları 17 Ocak 2020 tarihinde başlıyor. Adayların ise 6 Şubat 2020 tarihine kadar başvurularını internet üzerinden tamamlamaları gerekiyor. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI EKONOMİST ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI EKONOMİST ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ