Özel sektörün dış kredi borcu 203.7 milyar dolar

Özel sektörün yurtdışından sağladığı, uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu Kasım sonu itibarıyla 203.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektörün dış kredi borcu 203.7 milyar dolar
Özel sektörün dış kredi borcu 203.7 milyar dolar
GİRİŞ 16.01.2020 11:38 GÜNCELLEME 16.01.2020 11:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 yılı Kasım ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 15,9 milyar dolar azalarak 193,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 5,2 milyar dolar azalarak 10,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar azalışla 27 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 558 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,4 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar dolar artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalışla 6,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 708 milyon dolar azalışla 2,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,4 milyar dolar azalarak 130,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar dolar azalarak 9,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'unun dolar, yüzde 33,7’sinin euro, yüzde 3,8’inin Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 10,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49,6’sının dolar, yüzde 29,6’sının euro, yüzde 20,3’ünün Türk lirası ve yüzde 0,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 193,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 54,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 10,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 71,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 28,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

KAYNAK: İHA