2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İŞKUR, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara 10 aya kadar maaş ödemesi yapmaktadır. Peki 2020 işsizlik maaşı kaç TL? İşsizlik maaşını kimler alabilir?

2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır?
2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır?
GİRİŞ 29.01.2020 11:10 GÜNCELLEME 29.01.2020 11:15

2020 yılında çalışana verilecek olan asgari ücretin belli olmasının ardından işsizlik maaşına yapılan zam tutarı da belli oldu. İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödemektedir. İşsizlik maaşının sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. İşte 2020 işsizlik maaşı tutarı ve detayları…

 

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? 

Bir işsize işsizlik parası olarak ödenebilecek en yüksek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2020 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2.336 TL. Asgari ücret üzerinden çalışan bir kişiye ise 1.168 TL işsizlik parası verilecek. Ancak bu miktar Mayıs’ta işsiz kalanlar için geçerli.

TOPLAMDA 3.300 TL DAHA FAZLA

Bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 23 bin 360 lira olacak. Geçen yıla göre toplamda 3.300 liradan fazla artış söz konusu. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 1.000 lira daha fazla yani 7.008 lira geçecek. Bu ücretler belli bir süre temel harcamaların karşılanması anlamında çok önemli.

 

30 GÜNLÜK SÜRE ÖNEMLİ

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor.

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvuru yapılabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular iskur. gov.tr veya e-Devlet’ten yapılabiliyor. İnternetten yapılan başvuruda evrak istenmiyor. Ancak İşkur’a elden başvuruda nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi isteniyor.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? 

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor: 

- Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar. - Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar, ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, - Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, - Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar, - Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler. İşsizlik maaşı süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Son üç yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor. On aylık işsizlik maaşına hak kazanmış bir kişi 4 ay maaş aldıktan sonra bir işe girdiğinde işsizlik maaşı kesilir. Ancak, bu kişi bir süre sonra yeniden işsiz kaldığında, kalan 6 ay işsizlik maaşını almaya devam eder. On ay işsizlik maaşı alan kişinin yeniden hak kazanabilmesi için yeniden en az 600 gün prim ödemesi gerekir.

İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir?

İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan işsizlik maaşı ile ilgili bilgiler şöyle: İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortasının kapsamı

*  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

*  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, İstekleri halinde;

* 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

* Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

* Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Bilindiği üzere herkes işsizlik maaşından faydalanamıyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar bulunuyor. İŞKUR’un sitesinde yer alan bilgilere göre bu şartlar:

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ