5 yıl zarar edenin imtiyazı kalkacak

SPK, 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırabilecek. Söz konusu 5 yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonraki ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla hesaplanacak.

5 yıl zarar edenin imtiyazı kalkacak
5 yıl zarar edenin imtiyazı kalkacak
GİRİŞ 11.01.2020 10:12 GÜNCELLEME 11.01.2020 10:12

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi. SPK'nın "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZORUNLU HALLER KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

Tebliğe göre, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararıyla kalkacak. Söz konusu 5 yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla hesaplanacak.

GEÇİCİ SÜRE MUAFİYETİ

Tebliğde, "finansal tablolara ilişkin esaslar", "faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet", "esas sözleşmenin değiştirilmesi" ve "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal" ve "kurulca yapılacak bildirimler", "sorumluluk" başlıkları altında maddeler belirlendi. Son bölümde yer alan "istisna" başlığı altındaki maddelere göre, oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyaz veren payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

2013 SONU ESAS ALINACAK

Öte yandan oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlı payların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarına, bir kısmının ise diğer kişilere ait olması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan imtiyazlı paylar dışında kalan diğer imtiyazlı payların imtiyazları kurul kararı ile kaldırılacak. Geçiş sürecinin belirlendiği maddeler kapsamında ise, halka açık olan ortaklıklar için 5 yıllık sürenin hesaplanmasına; hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31 Aralık 2013'te sona eren hesap dönemi, özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi itibarıyla başlanacak.

KAYYUM ATAMAYI İÇERMİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin tebliğ ile ilgili açıklamada bulundu. "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"in yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada “Tebliğ ile getirilen düzenleme oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına yönelik olup Kurul tarafından herhangi bir şekilde Tebliğ kapsamına girecek şirketlere kayyum ve/veya yönetim kurulu üyesi atanmasına dönük değildir” denildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

ETİKETLER
kayyûm
YAZDIR